SAMORZĄD AKTYWNY, KOMPETENTNY I ANGAŻUJĄCY CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ. WIEMY JAK TO ZROBIĆ!

Czy chcesz, aby w Twojej szkole uczniowie i uczennice współdecydowali o tym, co się dzieje w szkolnej społeczności i włączali się w działania szkolne? Czy zależy Ci na tym, żeby promować postawę proaktywną? Prawidłowo działający samorząd, który jest społecznością wszystkich uczniów, to praktyczna i efektywna szkoła demokracji oraz odpowiedzialności obywatelskiej. Działania uczniów zmieniają szkołę na lepsze!

Centrum Edukacji Obywatelskiej od 25 lat wspiera szkoły i samorządy. Od 2008 roku współpracowaliśmy z ponad 2000 szkół! Chcemy wesprzeć naszą wiedzą ekspercką i doświadczeniem również Twoją szkołę. Dlatego zapraszamy do skorzystania z naszej oferty warsztatowej. Nasze zajęcia są każdorazowo dostosowywane do potrzeb i oczekiwań uczestników, pokazują nowy punkt widzenia na szkolą demokrację i samorządność. Są prowadzone aktywnymi metodami przez trenerów-praktyków od lat współpracujących z CEO. Ponieważ kładziemy duży nacisk na to, żeby dzielić się dobrymi praktykami zebranymi podczas kilkunastu lat pracy z samorządami uczniowskimi, podczas warsztatów zostanie pokazane wiele przykładów działań innych szkół.

Tematyka szkolenia

Każdorazowo dostosowywana do oczekiwań i potrzeb uczestników i uczestniczek. Proponowane tematy możliwe do poruszenia na warsztatach znajdują się poniżej.

Z uwagi na obecną sytuację proponujemy również ofertę szkoleń online. Trenerzy podejmują również temat działań samorządu w czasie pandemii
 
Uczestnicy

Grupa do 20 osób. Prowadzimy warsztaty dla uczniów, nauczycieli lub dla grup mieszanych. Rekomendujemy, żeby w warsztatach brały udział władze SU z opiekunami.

Tematy możliwe do poruszenia na warsztacie
 • po co nam samorząd w czasie kryzysu
 • w jakich obszarach sprawny samorząd może wspierać uczniów i szkołę w czasach kryzysowych, nagłych zmian
 • Czym jest dobry samorząd, idea i obszary działania, istota samorządności;

 • Jakie działania może podejmować samorząd uczniowski;

 • Diagnoza potrzeb uczniów i uczennic oraz opracowanie planu działań SU ;

 • Podstawy prawne działania samorządu uczniowskiego, czyli  czym jest regulamin SU i co powinien zawierać;

 • Partycypacja uczniowska, czyli jak przeprowadzić współdecydowanie w szkole;

 • Jak zaangażować uczniów i uczennice w podejmowanie decyzji i aktywizować ich do działań;

 • Jak przygotować i przeprowadzić dobre, demokratyczne wybory do władz SU;

 • Jak przygotować i przeprowadzić debatę przedwyborczą;

 • Jak być dobrym liderem SU i jak rozwijać umiejętności liderskie;

 • Jak finansować działania SU i zbierać środki na działania;

 • Jak efektywnie pracować metodą projektu jako SU;

 • Jaka jest rola efektywnej komunikacji między władzami SU, uczniami, nauczycielami i dyrekcją, czym są role w grupie oraz możliwe sposoby i narzędzia do komunikacji; 

 • Co inspirującego zrobiły inne samorządy – przykłady dobrych praktyk działania SU

Czas i koszt warsztatu

Warsztaty stacjonarne

 • jednodniowy (5 godzin zegarowych) – koszt  od 1500 zł brutto

 • dwudniowy (10  godzin zegarowych) – koszt od 2500 zł brutto

Szkolenia online

Obejmują wyżej wymienione obszary tematyczne. Możliwe jest indywidualne umówienie się na większą liczbę godzin. Szkolenie odbywa się na platformie ZOOM, w trakcie wykorzystywane są narzędzia TIK. 

 • 2 godzinne – koszt 900 zł brutto

W cenie zawiera się

 • dojazd profesjonalnego trenera/ki w dowolne miejsce w Polsce, w dogodnym dla szkoły terminie

 • komplet materiałów merytorycznych i warsztatowych

 • publikacja „Szkoła Demokracji”

Po stronie zamawiającego leży zapewnienie sali na warsztaty.

 
Co zyska uczestnik/uczestniczka warsztatu?

Po warsztacie każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma na koniec zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Ponadto:

 

Nauczyciele i nauczycielki

 • zdobędą wiedzę dot. wybranego aspektu funkcjonowania SU

 • poznają pomysły na działania SU przedstawione i wypracowane podczas warsztatu oraz utrwalą techniki motywowania uczniów do pracy w ramach SU

 • zyskają narzędzia i metody pomocne w pełnieniu roli opiekuna samorządu uczniowskiego

 • otrzymają wsparcie w wybranym temacie i możliwość dostosowanej do potrzeb konsultacji wybranego aspektu funkcjonowania i znalezienia optymalnych rozwiązań, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie SU

Uczniowie i uczennice

 • zdobędą wiedzę dot. funkcjonowania SU, która pomoże im usprawnić działania w szkole;

 • zyskają pomysły i narzędzia przydatne do działania w wybranym temacie;

 • dowiedzą się, jak mogą efektywnie działać w samorządzie i angażować w aktywności więcej uczniów i uczennic oraz jak współpracować z dyrekcją i nauczycielami;

 • poznają możliwe obszary działania SU i przykładowe działania oraz inspirujące przykłady;

 • będą potrafili zidentyfikować wyzwania stojące przed szkolną społecznością, opracować rozwiązania, zaplanować swoje działania i dokonać ich ewaluacji. 

Kim są nasi trenerzy?

Michał Tragarz

Od 2008 roku w CEO zajmuje się programami wspierającymi samorządność uczniowską i szkolną demokrację (Szkoła Demokracji), koordynował również projekty realizowane przez CEO w Gruzji oraz Sejm Dzieci i Młodzieży w latach 2010-2015. Autor lub współautor materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i poradników (m.in. Szkoła demokracji. Praktyczny poradnik o współdecydowaniu w szkole; Samorząd uczniowski - poradnik dla opiekuna; Wybory do władz samorządu uczniowskiego). Najbardziej jednak lubi bezpośrednią pracę z uczniami i nauczycielami podczas różnego rodzaju treningów, warsztatów lub letnich szkół. Pasjonat rowerów - zarówno jako środka codziennego transportu w mieście, jak i narzędzia do długodystansowych podróży po Polsce i Europie Wschodniej i Południowej.

 

Anna Wuls

Certyfikowana trenerka Professional Certified Trainer & Facilitator, absolwentka Technologii Cyfrowych w Animacji Kultury na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Specjalistka w zakresie narzędzi open source, kształcenia kompetencji cyfrowych oraz myślenia wizualnego. W Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje projekty związane z edukacją obywatelską oraz samorządnością uczniowską- Młodzi Głosują w Warszawie, Pozarządownik Szkolny 2.0, Samorządy mają moc 2, Młodzi w Akcji. Związana również z lubelską Fundacją „5Medium”- była trenerką m.in. w projekcie „Twórczość w Edukacji” dla młodzieży z zakresu narzędzi open source, projekcie „Aktywni on/offline” skierowanym do seniorów z zakresu administrowania stron www oraz w projekcie „Bezpieczna e-Szkoła” prowadząc warsztaty z bezpieczeństwa w sieci, prawa w sieci i mowy nienawiści dla dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz rodziców

 

Urszula Borkowska

Od 2018 roku w CEO pracuje w programach wspierających rozwój samorządności uczniowskiej oraz współpracy szkół z NGO. Obecnie koordynuje program "Szkoła Demokracji”, koordynowała również pierwszą edycję "Pozarządownika szkolnego" (rok szkolny 2018/19) i była mentorką w warszawskim programie “Samorządy Mają Moc”. Antropolożka kulturowa, studentka pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja: animacja kultury z edukacją nieformalną. Trenerka - ukończyła kurs STOP w 2019 roku i prowadziła warsztaty dla młodzieży i dorosłych w ramach programów takich jak “Młodzi Głosują”, “PoczytajMy”, “Młodzi w Akcji”, “W świat z klasą”. Prywatnie bliskie są jej ścieżki muzyczne, zarówno słuchając, jak i muzykując ze znajomymi.

 
Formularz zgłoszeniowy

Aby zamówić szkolenie prosimy o kontakt  z Pauliną Pękalską (paulina.pekalska@ceo.org.pl, 795 622 849) lub o wypełnienie formularza