Warsztaty dla uczniów i nauczycieli

AKTYWNY, KOMPETENTNY, angażujący całą społeczność szkolną SAMORZĄD UCZNIOWSKI W PAŃSTWA SZKOŁACH?

WIEMY, JAK TO ZROBIĆ!

Prawidłowo działający samorząd (czyli społeczność wszystkich uczniów) to praktyczna i efektywna szkoła demokracji i odpowiedzialności obywatelskiej a działania uczniów zmieniają szkołę na lepsze!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty warsztatowej – zajęć każdorazowo dostosowanych do potrzeb i oczekiwań uczestników, prowadzonych aktywnymi metodami, pokazujących nowy punkt widzenia na szkolną demokrację i samorządność!

Tematyka szkolenia: każdorazowo dostosowywana do oczekiwań i potrzeb uczestników. Możliwe obszary to m.in.:

  • podstawy prawne działania samorządu uczniowskiego;
  • czym jest samorząd, idea i obszary działania, istota samorządności;
  • planowanie działań, projekty społeczne w szkole;
  • podejmowanie decyzji, partycypacja uczniowska;
  • komunikacja i praca w grupie, integracja zespołu;
  • przygotowanie i przeprowadzenie dobrych wyborów do władz SU;
  • lider SU, umiejętności liderskie i role w grupie;
  • finansowanie działań SU i zbieranie środków na działania;

Szkolenia prowadzą certyfikowani trenerzy i trenerki CEO – osoby z doświadczeniem we wspieraniu szkolnych działań społecznych i samorządu uczniowskiego.

Czas trwania warsztatu:

Jednodniowy (5 godzin zegarowych) – koszt  od około 1300 zł brutto

Dwudniowy (11 godzin zegarowych) – koszt od około 2000 zł brutto

W cenie zawiera się: dojazd profesjonalnego trenera/ki w dowolne miejsce w Polsce, w dogodnym dla Państwa terminie, komplet materiałów merytorycznych i warsztatowych, publikacja „Samorząd uczniowski – poradnik dla opiekuna”. Po stronie zamawiającego leży zapewnienie sali na warsztaty.

Uczestnicy: grupa do 20 osób. Prowadzimy warsztaty dla uczniów, nauczycieli lub dla grup mieszanych.

 

Aby zamówić szkolenie prosimy o kontakt: Michał Tragarz, michal.tragarz@ceo.org.pl , tel. (22) 622 32 39 wew. 214