Pozarządownik szkolny - informacje o programie

 


Chciał(a)byś urozmaicić prowadzone przez Ciebie lekcje online, a przy okazji zainteresować uczniów i uczennice działalnością organizacji pozarządowych? Skorzystaj z bezpłatnego udziału w 3. edycji programu Pozarządownik Szkolny, który ma na celu rozwijanie wiedzy o III sektorze wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych (VII i VIII klasy) oraz ponadpodstawowych.

 

Tematyka projektu w największym stopniu wpisuje się w zakres podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie:

 • określenie, jakie są cele i formy działań organizacji pozarządowych aktywnych w społeczności lokalnej i regionie; wykazuje, że działalność tego typu prowadzi do realizacji różnorodnych potrzeb.

 • charakterystyka głównych kierunków aktywności organizacji pozarządowych w Polsce;

 • przedstawienie rodzajów i przykładów organizacji pozarządowych, w tym ochrony praw człowieka;

 • porównanie statusu prawnego stowarzyszeń i fundacji; przedstawienie trybu rejestracji tych organizacji; określenie zakresu niezbędnych uregulowań w statucie stowarzyszenia;

 • przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;

 • wyjaśnienie idei wolontariatu i przedstawienie form działalności wolontariuszy.

Z uwagi na obecne ograniczenia związane z pandemią projekt jest realizowany ONLINE!

W czasie trwania programu przy pomocy „Gry w zmianę” oraz przygotowanych przez nas lekcji - uczniowie i uczennice dowiadują się, czym są organizacje pozarządowe i jaka jest ich specyfika, czym się zajmują, jak działają, czym się różnią, rozwijają kluczowe kompetencje – umiejętności komunikacji, argumentacji, pracy w grupie, jak również dowiadują się, w jaki sposób sami mogą się zaangażować w działania organizacji. W ramach projektu mamy też rozszerzoną ścieżkę, w ramach której młodzież spotyka się z przedstawicielem organizacji, której profil działania w największym stopniu odpowiada zainteresowaniom i potrzebom uczniów danej grupy a następnie wspólnie realizują mini-działanie. Organizacja o profilu zbieżnym z przedmiotem szkolnym może dla Was poprowadzić lekcję na określony temat!

Pozarządownik Szkolny to także dawka wiedzy dla kadry pedagogicznej! Nauczyciele koordynujący będą odbiorcami działań projektowych obejmujących m.in. webinary, szkolenia z narzędzi online oraz z różnych zastosowań “Gry w zmianę”, scenariusze lekcji, publikacje wspierające.

Kto i jak może się zgłosić?

 • Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrekcja lub nauczyciel/nauczycielka (za zgodą dyrekcji) przez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: https://bit.ly/31kGvc7

 • Zapraszamy wszystkie warszawskie szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa) oraz podstawowe w zakresie klas VII -VIII. Program może być realizowany w ramach dowolnych zajęć, czy godziny wychowawczej, zajęć dodatkowych.

 • Rekrutacja do projektu jest ciągła, do projektu można zgłosić się w dowolnym momencie. Zgłoszenia zbieramy do 30 maja 2021 r. 

 

By zrealizować projekt szkoła zobowiązuje się do:

 • zapoznania uczniów i uczennic z  przygotowaną przez nas lekcją online

 • dowolnego zastosowania gry edukacyjnej „Gra w zmianę” podczas lekcji z wykorzystaniem przygotowanych przez nas alternatywnych zastosowań gry

 • udziału w spotkaniu rozpoczynającym oraz kończącym projekt

 • dla chętnych działanie dodatkowe: spotkanie z liderką/liderem lokalnej organizacji pozarządowej skierowane zarówno do uczniów i uczennic jak i nauczycieli i nauczycielek mogące przybrać formę lekcji, warsztatu lub wizyty studyjnej

 

Zobacz naszą "Grę w zmianę":

 

Organizatorami programu są ponownie: Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Kontakt 

Natalia Skoczyłas

Koordynatorka projektu Pozarządownik szkolny z ramienia Fundacji Pole Dialogu
n.skoczylas@poledialogu.org.pl
tel.: 602 405 512

Anna Wuls

Koordynatorka projektu Pozarządownik szkolny z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej
anna.wuls@ceo.org.pl
tel. (22) 622 32 39 wew. 219