Polityka Prywatności

Zakres obowiązywania

W tym dokumencie opisane są zasady działania serwisów internetowych Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (zwanej dalej „CEO”), które mają lub mogą mieć znaczenie dla zachowania prywatności użytkowników. Mają one zastosowanie do serwisów w domenie ceo.org.pl oraz do serwisów poszczególnych programów prowadzonych przez CEO, udostępnianych w innych domenach.

Poniższe zasady dotyczą tylko serwisów internetowych, a w szczególności przetwarzania danych osobowych (i innych danych) na potrzeby tych serwisów. Uzupełnieniem niniejszej polityki jest regulamin serwisów internetowych prowadzonego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zasady przetwarzania danych osobowych poza serwisami internetowymi, w ramach prowadzonych przez CEO programów, nie są ujęte w tej polityce. Są one opisane w regulaminie serwisów internetowych i w regulaminach poszczególnych programów (projektów).

W serwisach CEO mogą być zamieszczane odsyłacze (linki) do serwisów lub konkretnych stron w serwisach internetowych innych podmiotów. Takie odsyłacze publikowane są jedynie dla wygody użytkowników i nie mogą być traktowane jako rekomendacja czy akceptacja działalności tych podmiotów, chyba że z treści towarzyszącej odsyłaczowi wyraźnie wynika takie stanowisko. CEO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i sposób działania tych serwisów – skorzystanie z odsyłacza i przejście do wskazywanej przez ten odsyłacz strony lub serwisu odbywa się całkowicie na ryzyko użytkownika.

Zbieranie i przetwarzanie danych

Dane osobowe, które zbierane są w serwisach CEO od użytkowników w związku z ich udziałem w prowadzonych przez CEO programach podlegają przetwarzaniu zgodnie z regulaminem odpowiedniego programu. Niektóre dane, które uzyskiwane są w związku z odwiedzinami użytkowników w serwisach  CEO, nie są przyporządkowane do żadnego programu (zwane są dalej „danymi o połączeniach”). Część z nich może stanowić dane osobowe. W takim przypadku są one przetwarzane przez CEO zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Zarówno te dane jak i pozostałe dane o połączeniach - co do zasady - nie są udostępniane innym odbiorcom danych. Mogą jednak być powierzone innym podmiotom w trybie przewidzianym przez wspomnianą ustawę lub udostępniane w formie zanonimizowanej dla celów statystycznych. Mogą również  być udostępnione na żądanie uprawnionego podmiotu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Z dużej części lub całości każdego serwisu CEO użytkownicy mogą korzystać bez rejestrowania i logowania się. W takim przypadku CEO otrzymuje i może mieć wgląd w takie dane jak:

  • dane o adresie internetowym (IP) komputera lub urządzenia, przy użyciu którego użytkownik odwiedza serwis CEO oraz o nazwie tego komputera lub urządzenia,
  • dane o przeglądarce (programie), z której korzysta użytkownik i niektórych ustawieniach przeglądarki, oraz o systemie operacyjnym komputera lub urządzenia,
  • dane o adresie serwisu (strony www) z którego nastąpiło przejście (przekierowanie) do serwisu CEO.

Jeżeli użytkownik zezwoli na zapisywanie w jego urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie lub innym podobnym urządzeniu) ciasteczek, wówczas CEO może zbierać i przetwarzać historię połączeń  z serwisem internetowym CEO (w tym odwiedzone strony) dokonanych z tego urządzenia. Jeśli użytkownik zarejestruje się w serwisie, to historię odwiedzin będzie można połączyć z danymi, które użytkownik poda podczas rejestracji w serwisie.

Więcej danych, m.in.

  • dane o adresie internetowym (IP) komputera lub urządzenia, przy użyciu którego użytkownik odwiedza serwis CEO,
  • dane o przeglądarce, z której korzysta użytkownik,
  • dane o adresach serwisów (stron www), które użytkownik odwiedzał wcześniej (dzięki mechanizmowi przekierowania)

może zbierać usługodawca, od którego CEO wynajmuje serwery, na których działają serwisy internetowe CEO. Za zbieranie i przetwarzanie tych danych CEO nie ponosi odpowiedzialności.