Tak jak Państwo, widzimy w młodych ludziach wiele potencjału, energii, pasji i wiemy, że warto to wykorzystać! Wierzymy, że budowanie silnych, aktywnych samorządów uczniowskich może dać młodym ludziom poczucie wpływu na rzeczywistość i zachęci ich do pełnienia aktywnej roli w społeczeństwie. Razem z Państwem chcemy uczestniczyć w wychowywaniu odpowiedzialnych, aktywnych, zaangażowanych i uczciwych obywateli i obywatelek.