Jak wspieramy

Polskie samorządy wspieramy od 2007 roku. Co roku proponujemy szerg działań, których celem jest wzmocenie samorządu uczniowskiego w szkole. W tym wspieramy państwa poprzez następujące działania:

 • Akcja wyborcza - "Samorządy mają głos"- wspieramy uczestniczące szkoły w przygotowaniu i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz SU. Zachęcamy uczniów i uczennice do zgłaszania wielu merytorycznych kandydatur, udziału w kampanii wyborczej, a przede wszystkim - świadomego oddania głosu na przedstawicieli i przedstawicielki. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji zwiększy się poczucie wpływu uczniów na życie szkoły i jakość wybranych w ten sposób władz.
   
 • Program "Szkoła Demokracji" -  celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Na podstawie doświadczeń 7 lat prowadzenia programu „Samorząd uczniowski” i współpracy z ponad 1000 szkół wyodrębniliśmy 5 obszarów, kluczowych dla stworzenia dobrych warunków do rozwoju obywatelskiego uczniów i uczennic. Poprzez certyfikat chcemy promować dobre praktyki szkolnej demokracji i wspierać szkoły w poprawianiu swojego funkcjonowania w tym obszarze.
   
 • Zaproszenie na "Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych 2017" - najaktywniejsze szkoły zostaną zaproszone na OPPM, podczas której zaprezentują swoje działania innym szkołom. W tym wydarzeniu bierze udział 100 najlepszych szkół z całej Polski, które w roku szkolnym 2018/2019 wzieły udział w programach CEO. Prezentacja odbędzie się w czerwcu 2019 roku w Warszawie. 
   
 • Darmowy dostęp do materiałów merytorycznych, w tym do wszystkich publikacji, które wydaliśmy na przestrzeni 8 lat pracy. Opracowaliśmy przewodniki dla dyrekcji, nauczycieli, nauczycielek, opiekunów i opiekunek SU oraz uczniów i uczennic. 
   
 • Płatne szkolenia dla uczniów, uczennic, nauczycieli, nauczycielek - przygotowanie warsztatu dopasowane do specyfiki danej szkoły. Oferujemy zarówno jednorazowe warsztaty, jak i i całoroczny cykl. Szkolenia prowadzą trenerzy CEO - nauczyciele, nauczycielki i długoletni opiekunowie, opiekunki SU i innych działań uczniowskich oraz liderzy i liderki młodzieżowi z doświadczeniem w realizacji własnych projektów.