Informacje

Program wspiera uczniów, uczennice i nauczycieli, nauczycielki zainteresowanych rozwijaniem samorządności uczniowskiej w szkołach. Uczniowie i uczennice dowiadują się, jak realizować swoje pomysły i pasje poprzez działalność w samorządzie oraz jak sprawnie i efektywnie działać w szkole, a także poza nią. Nauczyciele i nauczycielki – opiekunowie, opiekunki samorządów uczniowskich dowiadują się, w jaki sposób wspierać działania uczniów i uczennic.

Jesteśmy przekonani, że szkoła to nie tylko budynek, w którym odbywają się lekcje. To przede wszystkim ludzie spędzający w niej wspólnie czas – pracując lub ucząc się. Szkoła to także miejsce spotkań, które powinno dawać możliwość rozmowy o sprawach nas dotyczących, wspólnego rozwiązywania bieżących problemów i wprowadzania w życie pomysłów na zmiany. Szkoła może być społecznością tworzoną wspólnie przez uczniów, uczennice, nauczycieli, nauczycielki, dyrekcję i rodziców, a także osoby z najbliższego otoczenia. Nasze działania są przeznaczone dla wszystkich, którym zależy, żeby ich szkoła stała się właśnie taką społecznością złożoną z uczniów, uczennic, nauczycieli, nauczycielek i pracowników szkoły. 

Szkoła, a w szczególności samorząd uczniowski powinien pełnić znaczącą funkcje w przygotowaniu młodych ludzi do roli świadomych i aktywnych obywateli i obywatelek. Zgodnie z zapisami z ustawy o systemie oświaty, samorząd istnieje w każdej polskiej szkole i tworzą go wszyscy uczniowie i uczennice. W praktyce jednak system nie wykorzystuje edukacyjnego i społecznego potencjału tej formy samoorganizacji młodych ludzi.