Działania

SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS

Akcja, której celem jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokaratycznych wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego.

więcej

 

SZKOŁA DEMOKRACJI

Przyznajemy certyfikaty szkołom, w których uczniowie i uczennice biorą aktywny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania społecznością szkolną. 

więcej

 

WARSZTATY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Oferta płatnych warsztatów jest przeznaczona dla szkół, samorządów lokalnych i ośrodków doskonalenia nauczycieli pragnących zwiększyć aktywność społeczną uczniów i nauczycieli.

więcej

 

KOALICJA SU

Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich to nieformalne zrzeszenie 11 organizacji pozarządowych, powstałe z inicjatywy Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej 30 stycznia 2012 roku.

więcej