Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją pokazującą, jak można przygotować debatę pomiędzy kandydatami i kandydatkami do władz samorządu uczniowskiego!

Wybory są podstawą stworzenia szkolnej demokracji. 

Jak sprawić, żeby szkolne wybory były ważnym wydarzeniem i praktyczną lekcją demokracji? Zobacz, co robią szkoły z USA.

Zdecydowany? Gotowy? No to zaczynamy Twoją kampanię wyborczą w wyborach do Samorządu Uczniowskiego

Kampania wyborcza to zorganizowana akcja, przeprowadzana przed wyborami, mająca na celu przedstawienie wyborcom poszczególnych kandydatów, ich programów i stanowisk.

Strony