Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszami debat dotyczących szkolnych spraw i demokracji szkolnej. 

Prezentujemy o czyn należy pamiętać aby stać się mistrzem przemówień publicznych. 

Strony