Dyskutowanie metodą "akwarium"

W metodzie "akwarium" kilka osób siedzi w kręgu i prowadzi dyskusję na wybrany wcześniej temat. Reszta osób zajmuje miejsca dookoła dyskutujących i obserwuje przebieg debaty.

Jak przygotować szkolną debatę?

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, która pomoże Wam przygotować się do własnej debaty szkolnej.

Klub debatancki w szkole

Jak założyć klub debatancki? Jakie korzyści mają z tego uczniowie i szkoła? Jak prowadzić działania klubów? 

Moderator debaty

Moderowanie debaty jest zadaniem trudnym i wymagającym dużej umiejętności. Należy staranie się przygotować do tej roli, gdyż udana debata często zależy od jej sprawnej organizaccji i poprowadzednia. 

Strony