W metodzie "akwarium" kilka osób siedzi w kręgu i prowadzi dyskusję na wybrany wcześniej temat. Reszta osób zajmuje miejsca dookoła dyskutujących i obserwuje przebieg debaty.

Debata oksfordzka to specyficzny rodzaj debaty, w którym dwie strony dyskutują nad postawioną tezą. Jest to swoisty pojedynek mówców, najważniejsza jest sztuka formułowania i prezentowania argumentów.

Geneza

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, która pomoże Wam przygotować się do własnej debaty szkolnej.

Jak założyć klub debatancki? Jakie korzyści mają z tego uczniowie i szkoła? Jak prowadzić działania klubów? 

Moderowanie debaty jest zadaniem trudnym i wymagającym dużej umiejętności. Należy staranie się przygotować do tej roli, gdyż udana debata często zależy od jej sprawnej organizaccji i poprowadzednia. 

Strony