Dyskusja "za i przeciw"

W dyskusji za i przeciw biorą udział dwie grupy uczestników oraz moderator. Temat debaty powinien być tak sformułowany, żeby wzbudzał odmienne zdania, trochę kontrowersyjny.

Dyskusja panelowa

Dobrze przeprowadzona dyskusja panelowa nigdy nie kończy się jednoznacznym osądem, ostatecznym wnioskiem lecz pozostawia każdemu z uczestników poczucie wagi jego własnej opinii.

Dyskusja plenarna

Dyskusja plenarna jest techniką pozwalającą uczestnikom na zaprezentowanie swoich poglądów, wiedzy, doświadczeń, pomysłów na dany temat w sposób w miarę swobodny.

Dyskusja sokratejska

Jest to forma intelektualnej rozmowy, koncentrującej się na tekście. Tekstem może być esej, raport, wiersz, film wideo, malarstwo, artykuł prasowy itp. Organizatorzy debaty wybierają tekst, wokół którego będzie się ona toczyć.

Dyskusje i argumentacja

Dobra i sprawna argumentacja to klucz do wygranej debaty. 

Strony