Współpraca z sojusznikiem powinna opierać się na zasadzie wygrana-wygrana, to znaczy obie strony powinny czerpać z realizacji projektu korzyści.

Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał,opiekował się i pilnował porządku
~ Janusz Korczak

W jaki sposób zorganizować pracę samorządu uczniowskiego? Jak dzielić zadania i funkcje pomiędzy jego członków? 

Strony