Zależnie od tego jaki projekt realizujecie i jakie są wasze potrzeby z tym związane możecie szukać różnych sojuszników. Każdy z nich może zaoferować wam innego rodzaju wsparcie.

Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał,opiekował się i pilnował porządku
~ Janusz Korczak

W jaki sposób zorganizować pracę samorządu uczniowskiego? Jak dzielić zadania i funkcje pomiędzy jego członków? 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły ……………… [nazwa szkoły].

§ 2

Strony