Czy rzeczywiście wiesz, czym powinien być samorząd uczniowski? Przeczytaj - dowiedz się, jaka jest idea tej instytucji!
 

Podobnie jak państwa mają swoje konstytucje, samorząd uczniowski posiada swój regulamin. To on określa zasady działania samorządu, jego strukturę, zasady wyborów, obowiązki, prawa i granice władzy poszczególnych organów samorządu. Jeśli w szkole do tej pory nie istniał regulamin – koniecznie trzeba go stworzyć

Kimkolwiek jesteś w swoim samorządzie uczniowskim - jego przewodniczącym czy uczniem, który nie należy do żadnych władz - możesz mieć wpływ na to, jak działa ten samorząd.

Czyli to my wszyscy jesteśmy samorządem, wtakim razie - kogo wybieramy? 

Strony