Czym jest samorząd uczniowski?

Czy rzeczywiście wiesz, czym powinien być samorząd uczniowski? Przeczytaj - dowiedz się, jaka jest idea tej instytucji!
 

Jak napisać regulamin samorządu uczniowskiego?

Podobnie jak państwa mają swoje konstytucje, samorząd uczniowski posiada swój regulamin. To on określa zasady działania samorządu, jego strukturę, zasady wyborów, obowiązki, prawa i granice władzy poszczególnych organów samorządu. Jeśli w szkole do tej pory nie istniał regulamin – koniecznie trzeba go stworzyć

Jak zorganizować samorząd

Kimkolwiek jesteś w swoim samorządzie uczniowskim - jego przewodniczącym czy uczniem, który nie należy do żadnych władz - możesz mieć wpływ na to, jak działa ten samorząd.

Rola przewodniczącego SU

Czyli to my wszyscy jesteśmy samorządem, wtakim razie - kogo wybieramy? 

Samorząd uczniowski a prawo

Poznajcie postawę prawną działania samorządu uczniowskiego

Strony