Współdecydujemy! - wygląd i poprawa bezpieczeństwa szatni szkolnych

Polecamy dobrą praktykę współdecydowania z VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Radomiu. 

Współdecydujemy! - zajęcia pozalekcyjne

Polecamy dobrą praktykę współdecydowania z Gimnazjum w Rogowie.

Strony