Analiza zapisów prawa dotyczącego samorządów uczniowskich wskazuje, jakie decyzje samodzielnie podejmują uczniowie i w których obszarach muszą być zaangażowani w inny sposób. Warto jednak pamiętać, że ustawa reguluje pewien minimalny standard.

Jakie są wyznaczniki dobrego procesu współdecydowania? Jak przeprowadzić ten proces krok po kroku? Pokazujemy to na przykładzie podjęcia decyzji o godzinach karcianych i tematyce zajęć pozalekcyjnych.

Obszary zaproponowane przez nas do współdecydowania pomagają szkole realizować wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej (załącznik do Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego) i zawarte w nim wymagania.

Polecamy dobrą praktykę współdecydowania z Gimnazjum w Gójsku. 

Polecamy dobrą praktykę współdecydowania z Gdyńskiego Liceum Autorskie.

Strony