W jakie decyzje angażować uczniów

Analiza zapisów prawa dotyczącego samorządów uczniowskich wskazuje, jakie decyzje samodzielnie podejmują uczniowie i w których obszarach muszą być zaangażowani w inny sposób. Warto jednak pamiętać, że ustawa reguluje pewien minimalny standard.

Współdecydowanie krok po kroku

Jakie są wyznaczniki dobrego procesu współdecydowania? Jak przeprowadzić ten proces krok po kroku? Pokazujemy to na przykładzie podjęcia decyzji o godzinach karcianych i tematyce zajęć pozalekcyjnych.

Współdecydowanie w szkole a wymagania MEN

Obszary zaproponowane przez nas do współdecydowania pomagają szkole realizować wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej (załącznik do Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego) i zawarte w nim wymagania.

Współdecydujemy! - Co będzie działo się po lekcjach?

Polecamy dobrą praktykę współdecydowania z Gimnazjum w Gójsku. 

Współdecydujemy! - wewnątrzszkolny system oceniania

Polecamy dobrą praktykę współdecydowania z Gdyńskiego Liceum Autorskie.

Strony