Podczas badań prowadzonych w warszawskich szkołach w 2009 roku, uczniowie niezaangażowani w prace samorządu deklarowali, że powodem ich bierności jest brak wpływu samorządu na decyzje, ich zdaniem, kluczowe. 

Z samorządem uczniowkim można konsutlować wszystkie decyzje. Nie oznacza to, że uczniowie mają zacząć sami decydować, ale ich głos powinien mieć znaczenie. 

Konsultowanie decyzji z uczniami to odpowiednik mechanizmu konsultacji społecznych, w ramach których przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące zmiany lub uchwalania nowych aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli.  
 

Jakie są wyznaczniki dobrego procesu konsultowania i jak przeprowadzić go krok po kroku? Podpowiadamy to na przykładzie konsultacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Włączanie uczniów w decydowanie o szkolnych sprawach nie jest zadaniem łatwym, wymaga poświęcenia czasu i wysiłku, zaangażowania wielu osób, a w trakcie może pojawić się sporo nieoczekiwanych trudności. Ułatawić je pomoże wybór odpowieniej metody. 

Strony