Pokaż mi samorząd uczniowski w twojej szkole, a powiem Ci...

Najlepszą formą partycypacji uczniów w życiu szkoły jest samorząd uczniowski. Ale nie w wersji „gwardii szwajcarskiej” i nie w formule „demokracji reglamentowanej”.

Rola opiekuna w realizacji działań uczniowskich

Głównym zadaniem opiekuna SU jest wspieranie uczniów. Opiekun SU nie est członkiem samorządu uczniowskiego, ale jego zaangażowanie ma ogromny wpłwy na osiąganie sukcesów! 

Różne oblicza opiekuna SU

Szkolny teatrzyk, czyli autorski przegląd ról przyjmowanych przez opiekunów SU

Rozwiązywanie konfliktów

Praca w grupie wiąże się z powstawaniem konfliktów. Każdy ma bowiem nieco inne potrzeby, interesy. Nie zawsze wszyscy jednakowo rozumieją wspólne ustalenia. Napięcia i konflikty są więc zupełnie naturalnym zjawiskiem, towarzyszącym wspólnej pracy. 

Wybory opiekuna SU

Opiekuna SU powinni wybrać uczniowie, przedsatwimy kilka pomysłów w jaki sposób mogą to zrobić. 

Strony