Najlepszą formą partycypacji uczniów w życiu szkoły jest samorząd uczniowski. Ale nie w wersji „gwardii szwajcarskiej” i nie w formule „demokracji reglamentowanej”.

Głównym zadaniem opiekuna SU jest wspieranie uczniów. Opiekun SU nie est członkiem samorządu uczniowskiego, ale jego zaangażowanie ma ogromny wpłwy na osiąganie sukcesów! 

Szkolny teatrzyk, czyli autorski przegląd ról przyjmowanych przez opiekunów SU

Praca w grupie wiąże się z powstawaniem konfliktów. Każdy ma bowiem nieco inne potrzeby, interesy. Nie zawsze wszyscy jednakowo rozumieją wspólne ustalenia. Napięcia i konflikty są więc zupełnie naturalnym zjawiskiem, towarzyszącym wspólnej pracy. 

Opiekuna SU powinni wybrać uczniowie, przedsatwimy kilka pomysłów w jaki sposób mogą to zrobić. 

Strony