Obowiązki opiekuna samorządu uczniowskiego

Głównym zadaniem opiekuna samorządu uczniowskiego jest stworzenie w szkole przestrzeni dla aktywności uczniów i umożliwienie im korzystania z prawa do działania.

Facylitacja

Opiekun samorządu uczniowskiego ułatwia uczniom wspólne działania, interweniuje w momentach trudnych i pomaga rozwiązywać pojawiające się trudności. W realizacji tych zadań pomoże z pewnością umiejętność facylitacji.

Idealny opiekun SU

O tym, jaki powinien być idealny opiekun SU mówią uczniowie na warsztatach CEO.

Jak motywować uczniów do działania?

Jedną z trudności najczęściej pojawiających się podczas realizacji projektów jest spadająca motywacja uczniów. Gdy praca okazuje się trudniejsza niż się początkowo wydawało, pojawiają się pierwsze niepowodzenia, konieczne stają się zmiany wcześniej zaplanowanych działań – wiele osób może stracić chęć do pracy.

Krótka historia o porażce i sukcesie

"Wszyscy chcą dobrego samorządu. Naprawdę. Spotykałam już całe szkoły, w których wszyscy, ale to naprawdę wszyscy marzyli o dobrym samorządzie..."

Strony