Zapraszamy do zapozania się z publikacją "Przewodnik dla opiekunów samorządu uczniowskiego". 

Zapoznaj się z wyzwaniami z  tegorocznego Przewodnika po programie Szkoła Demokracji 2020!

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Samrząd debtuje. Głos zabrany lepszy, niż oddany – poradnik dla nauczycieli"

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Samorząd Uczniowski - Przewodnik dla Uczniów".

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Samorząd uczniowski w systemie edukacyjnym".

Strony