Zapraszamy do zapozania się z publikacją "Przewodnik dla opiekunów samorządu uczniowskiego". 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Samrząd debtuje. Głos zabrany lepszy, niż oddany – poradnik dla nauczycieli"

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Samorząd Uczniowski - Przewodnik dla Uczniów".

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Samorząd uczniowski w systemie edukacyjnym".

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Samorząd uczniowski. Przewodnik dla dyrektorów".

Strony