Przewodnik dla opiekunów samorządu uczniowskiego

Zapraszamy do zapozania się z publikacją "Przewodnik dla opiekunów samorządu uczniowskiego". 

Samorząd debatuje

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Samrząd debtuje. Głos zabrany lepszy, niż oddany – poradnik dla nauczycieli"

Samorząd Uczniowski - Przewodnik dla Uczniów

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Samorząd Uczniowski - Przewodnik dla Uczniów".

Samorząd uczniowski w systemie edukacyjnym

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Samorząd uczniowski w systemie edukacyjnym".

Samorządność zaczyna się w toalecie

Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Samorządność zaczyna się w toalecie". 

Strony