Zrób to na lekcji - scenariusze zajęć

Nie tylko opiekunom samorządów uczniowskich, ale wszystkim nauczycielom polecamy scenariusz lekcji na temat samorządu uczniowskiego przygotowany dla szkół w ramach projektu KOSS - Kształecnie obywatelskie w szkole samorządowej, jakie prawa mają dzieci?, jakie prawa mają uczniowie i jak mogą ich bronić?, szkoła jako wspólnota. Scenariusz jest doskonałym materiałem do przeprowadzenia zajęć i uświadomienia uczniom czym jest samorząd uczniowski i jakie są jego prawa.

Kliknij tutaj aby pobrać scenariusz "Szkoła jako wspólnota" . 

Kliknij tutaj aby pobrać scenariusz "Jakie prawa mają dzieci".

Kliknij tutaj aby pobrać scenariusz "Jakie prawa mają uczniowie i jak mogą ich bronić?".

Kliknij tutaj aby pobrać scenariusz "Co może samorząd uczniowski".Przygotuj swoich uczniów do organizacji demokratycznych wyborów.
Aby zarząd samorządu uczniowskiego w Twojej szkole właściwie spełniał swoją funkcję, powinien pochodzić z powszechnych i bezpośrednich wyborów – tylko wtedy będzie miał wsparcie całej społeczności szkolnej i zaufanie uczniów. Demokratyczne wybory do samorządu rozwijają wiedzę i umiejętności obywatelskie młodzieży, uczą podejmowania decyzji w sprawach publicznych, budują nawyk zaangażowania obywatelskiego w szkole i poza nią.
Przekonaj o tym uczniów podczas zajęć dotyczących wyborów zarządu SU.

Klikjnij tytaj aby pobrać scenariusz "Idziemy na wyboru zarządu samorządu uczniowskiego".

Icons made by Payungkead from www.flaticon.com