Struktura samorządu uczniowskiego

W jaki sposób zorganizować pracę samorządu uczniowskiego? Jak dzielić zadania i funkcje pomiędzy jego członków? Zastanów się, jaka struktura organizacyjna samorządu będzie najlepiej służyła twojej szkole.
W wielu szkołach samorząd to tylko biurokratycznie zorganizowana struktura – regulaminy, protokoły i obowiązki. To oczywiście nie jest waszym celem – biurokratyczne mechanizmy odwracają uwagę uczniów od działań szkolnych i tłumią ich aktywność. Celem sprawnie działającego samorządu jest działanie, zmienienie szkoły i wpływanie na to, co się w niej dzieje tak, aby wszystkim uczniom żyło się w niej dobrze i wszyscy byli zaangażowani w jej życie. W osiągnięciu tego celu pomaga sprawna organizacja – dzięki niej łatwiej coś zaplanować, przygotować, podzielić zadania, dowiedzieć się kto, co robi, kto za co jest odpowiedzialny, itd.

Przemyślany podział zadań i funkcji między członków samorządu jest ważny z kilku powodów: 

  • pomaga włączyć i zmotywować do działań większą liczbę uczniów,
  • usprawnia przepływ informacji w szkole,
  • pozwala dostosować działania, tak by odpowiadały na potrzeby i zainteresowania uczniów,
  • sprzyja kontynuacji pracy samorządu mimo zmieniających się co roku władz.

 


Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty wy sami macie prawo do ustalenia struktury samorządu i decydowania o tym, jakich instytucji potrzebuje wasza szkoła. Wszystkie powołane przez was sekcje czy komisje powinny funkcjonować w oparciu o demokratyczne zasady - warto zapewnić wszystkim uczniom możliwość angażowania się w szkolne i lokalne przedsięwzięcia. Dobra organizacja pracy samorządu uczniowskiego nierzadko decyduje o jego sukcesie – warto zatem dzielić zadania nie tylko między członków zarządu, ale również aktywizować do działania samorządy klasowe lub proponować współpracę innym mniej lub bardziej formalnym grupom uczniów działających w szkole (kołom zainteresowań, klubom, itd.).


PAMIĘTAJ!
Na sukces samorządu uczniowskiego pracuje cała szkoła: zarząd, przedstawiciele samorządów klasowych, członkowie różnych grup i kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń i innych organizacji. Gdy od początku wszyscy uczniowie będą maksymalnie zaangażowani w działania samorządu uczniowskiego, nawet nie zauważycie kiedy nadejdą kolejne, wielkie sukcesy.