Samorząd uczniowski w systemie edukacyjnym

„Samorząd uczniowski ma w Polsce długą tradycję, obecnie jednak jest jedną z najsłabiej funkcjonujących i najbardziej zapomnianych instytucji demokratycznych. Mimo że znaczenie samorządności w edukacji i wychowaniu jest nie do przecenienia, dziś w wielu szkołach samorząd istnieje, ale nie działa, przez co nie odgrywa swojej roli…”

Dlatego przygotowaliśmy w ramach koalicji na rzecz samorządów uczniowskich analizę obecnego stanu faktycznego oraz prawnego samorządności uczniowskiej. Przedstawiamy wyniki badań, porównując je na przestrzeni lat oraz proponując odpowiednie działania, zmierzające do poprawy obecnej sytuacji.

 

Icons made by Payungkead from www.flaticon.com