Rola przewodniczącego SU

Lider to taka osoba, która świadomie obserwuje rzeczywistość, w której żyje, odważnie podejmuje wyzwania i wkłada wysiłek w zmianę otoczenia na lepsze. Lider nie pracuje sam – inicjuje współpracę, zachęca i angażuje innych do działania. Lider inspiruje i motywuje, dzieli swoją energię z innymi, ponieważ działa dla ludzi i wraz z nimi.

Każdy, kto z własnej inicjatywy dąży do zmiany choćby małego fragmentu rzeczywistości ma w sobie wiele z lidera, a na pewno predyspozycje, by nim zostać. Wy jesteście liderami szkolnej społeczności – realizujecie własne projekty, inspirujecie i angażujecie innych do działania. Odkryjcie w sobie lidera!

Lider, czyli kto…?

Rolą lidera nie jest wydawanie poleceń, ale aktywizowanie i motywowanie innych do wspólnej pracy. Dlatego dobry lider:

1. Nie jest wodzem, który wydaje rozkazy i nie dopuszcza własnej krytyki,

2. Nie robi wszystkiego sam. Jeżeli przewodniczący nie potrafi podzielić się zadaniami z innymi, to szybko zostanie osamotniony na placu boju i niektóre zadania zaczną go przerastać – a wówczas trudniej będzie pozyskać pomoc innych.

Cechy dobrego lidera

Docenia innych

Zawsze pamięta o docenieniu współpracowników – zauważa każdy, choćby najmniejszy trud (każdy ma wartość!), sprawia, że wszyscy mają poczucie udziału w sukcesie. Daje współpracownikom informacje zwrotne:

 • oceniającą: dobrze to zrobiłeś!
 • ekspresyjną: cieszę się, że to zrobiłeś!
 • motywującą: jak jeszcze z nami chwilę popracujesz, to staniesz się mistrzem dekoracji!

Dba o dobrą komunikację

Potrafi słuchać, daje każdemu dojść do głosu, zachęca do wypowiedzi i nie krytykuje bezpodstawnie. Troszczy się o samopoczucie innych – jest wrażliwy i empatyczny. Stara się rozwiązywać konflikty w spokojny i konstruktywny sposób – wymieniając argumenty, szukając kompromisu, unikając krzyku i wzajemnych oskarżeń.

Nie poddaje się

Przeciwstawia się zrezygnowanym i nie pozwala im narzekać. Z niepowodzeń wyciąga konstruktywne wnioski i podejmuje kolejne wyzwania. Lider nie równa w dół, ale mierzy wysoko!

Pracuje w zespole

Wie, że współpraca z innymi to:

 •  więcej pomysłów,
 • więcej wiedzy, doświadczenia,
 • większa efektywność dzięki podziałowi zadań,
 • wzajemna motywacja i wsparcie.

Nie zachowuje się jak szef

Nie patrzy z góry, ale jest członkiem grupy, jak każdy odpowiedzialnym za wykonanie swoich zadań. To, że koordynuje pracę grupy nie znaczy nic innego, niż efektywne wykorzystanie wysiłków i pomysłów wszystkich jej członków.

Motywuje

 • docenia nawet małe sukcesy,
 • nagradza, wyróżnia,
 • przypomina jaki jest cel wspólnej pracy i samego projektu
 • podkreśla znaczenie i wartość każdej osoby.

 

 

Rozumie, jak ważna jest komunikacja

 • wypowiada się jasno, mówiąc o swoich uczuciach i podkreślając własną perspektywę widzenia sprawy (zamiast krytykować), to znaczy:

         > NIE mówi: Ty zawsze krzyczysz! Przez ciebie wszyscy niepotrzebnie się denerwujemy!
         > Wyraża swoje uczucia za pomocą komunikatu „JA”, np.

„Czuję się źle (Ja), kiedy Ty na mnie krzyczysz, ponieważ wprowadza to nerwową atmosferę do zespołu. Chciałabym/łbym, abyś w przyszłości starał się opanować swoje emocje”.

 • gdy nie domyśla się, co rozmówca miał na myśli – prosi o wyjaśnienie,
 • upewnia się, że dobrze zrozumiał czyjąś wypowiedź, parafrazując ją, np:

Rozmówca: Nie lubię tej pracy.

Lider: Jeśli dobrze zrozumiałem, to chciałeś przez to powiedzieć, że wolałbyś robić coś innego.

Ma zaufanie do swoich współpracowników

Nie wchodzi w ich kompetencje. Nie zastępuje i nie przejmuje na siebie  odpowiedzialności innych: pozwala każdemu doświadczać, uczyć się na własnych błędach i wspiera w wychodzeniu z trudności, jednocześnie nie bierze na swoje barki całego ciężaru.

Przewodniczący zarządu SU – liderem

Obejmując funkcję przewodniczącego zarządu samorządu uczniowskiego, powinnaś/ powinieneś pamiętać, że współpracujesz nie tylko ze swoimi koleżankami i kolegami z zarządu, ale jesteś reprezentantem/ką wszystkich uczniów. Dbaj o dobre relacje z nimi, jak również z  dyrektorem, nauczycielami, i rodzicami. Przewodniczący nawiązuje też kontakty z innymi samorządami uczniowskimi, samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi i firmami prywatnymi – aby skorzystała na tym społeczność szkolna i realizowane projekty.

 

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com