Po co w szkole samorząd uczniowski?

Opiekun często staje przed koniecznością wytłumaczenia, po co szkole samorząd uczniowski? Podobne pytania padają w szkole ze wszystkich stron, warto więc mieć w zanadrzu kilka argumentów.


Z perspektywy uczniów

 • Wpływ na swoje najbliższe otoczenie – uczniowie spędzają w szkole większość tygodnia, dobrze więc, jeśli mogą współdecydować o tym, jak będzie ona funkcjonować.
 • Poprawa komunikacji – dzięki działającemu samorządowi wszyscy wiedzą, co się dzieje w szkole, polepsza to atmosferę i ułatwia rozwiązywanie potencjalnych konfliktów.
 • Możliwość rozwijania swoich umiejętności w praktyce – wiedzę zdobywa się nie tylko w czasie tradycyjnych lekcji; świetną nauką są różnego rodzaju projekty tematyczne i społeczne. Poza zdobywaniem wiedzy na konkretny temat, można wtedy rozwijać umiejętności pracy w grupie, komunikacji, dobrego zarządzania czasem, autoprezentacji.
 • Nauka negocjacji i autoprezentacji – dzięki działaniom w samorządzie młodzi ludzie uczą się negocjowania, hierarchizowania swoich potrzeb i osiągania kompromisów. Aby zdobyć poparcie dla swojego pomysłu muszą wiedzieć, w jaki sposób atrakcyjnie przedstawić idee i uwiarygodnić siebie.


Gdy inni nauczyciele wątpią

 • Samorządność uczniów sprzyja budowaniu partnerskich stosunków z młodzieżą, a to z kolei pomaga w unikaniu ostrych konfliktów, zaogniania sporów.
 • Działanie w samorządzie to dla uczniów dobra lekcja demokracji w praktyce – organizując wybory do władz SU, uczestnicząc w procesie podejmowania decyzji i ponosząc ich konsekwencje, młodzi uczą się świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Dobrze działający samorząd uczniowski pomaga rozwiązać trudności, zanim osiągną naprawdę dużą skalę.
 • Uczniowie najlepiej znają swoje problemy i mechanizmy ich powstawania, dlatego obdarzona zaufaniem grupa młodzieży, zwłaszcza w bardzo dużych szkołach, często jest w stanie zapobiegać im lub rozwiązywać je skuteczniej.
 • Uczniowie zadowoleni i lubiący swoją szkołę to uczniowie bardziej zmotywowani do nauki.
 • Dla niektórych uczniów, którym nauka sprawia więcej trudności, działanie w SU daje możliwość odnalezienia swoich talentów i „bycia dobrym” w innych obszarach niż wymagana programem wiedza.
 • Uczniowie działający w SU częściej odkrywają zalety pracy w grupie, nie tylko w ramach SU, ale także podczas lekcji w klasie.
   

Gdy zapyta dyrekcja

 • Sprawny i skuteczny samorząd uczniowski umie przeprowadzić diagnozę potrzeb szkoły, co pomaga w tworzeniu efektywnych planów rozwoju szkoły i wdrażania potrzebnych zmian.
 • Dobrze działający samorząd integruje uczniów i całą społeczność szkolną.
 • Dzięki swoim działaniom, samorząd uczniowski zapewnia równowagę pomiędzy nauką a zabawą i tworzy w szkole dobrą atmosferę.
 • Samorząd uczniowski i zaangażowanie w jego działania jest szkołą przedsiębiorczości i odpowiedzialności.
 • Działania samorządu uczniowskiego mogą promować szkołę na zewnątrz.
 • Samorząd uczniowski może ulepszyć przepływ informacji w szkole.
 • W dużych szkołach dyrekcji i nauczycielom trudno jest kontrolować wszystkie zjawiska – współpraca z dobrze zorganizowanymi uczniami pozwala nie tylko rozwiązywać pojawiające się problemy, ale przede wszystkim je zauważać.
Icons made by Freepik from www.flaticon.com