Obowiązki opiekuna samorządu uczniowskiego


Wg Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. z 1991 roku, Nr 95, poz. 425),
art. 55, p. 5, ust. 6:
Samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela
pełniącego rolę opiekuna samorządu.


Słowo eksperta:
„Warto przyjmować rolę opiekuna samorządu, jeżeli zostanie się wybranym przez wszystkich uczniów całej szkoły w wyniku demokratycznych wyborów, w których kandydatami są wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej.
Nauczyciel wybrany przez wszystkich uczniów szkoły, wskazany jako ten, do którego mają zaufanie, z którym lubią pracować i ufają, że będzie działał w ich najlepszym interesie, to nauczyciel pozytywnie zweryfikowany. W taki sposób, o jakim nikt inny z nauczycieli nawet nie może marzyć(…). I taki nauczyciel zajmuje już zupełnie inną pozycję w szkole”.

Lucyna Bojarska

 

OPIEKUN SU – 7 OBOWIĄZKÓW GŁÓWNYCH:

 1. Opiekun samorządu uczniowskiego ma być strażnikiem, gwarantem i głównym orędownikiem praw uczniów w szkole.
  Samorząd uczniowski nie jest elementem wyposażenia szkoły – to społeczny organ, powołany na mocy ustawy do reprezentowania interesów uczniów. A [opiekun] jest jego gwarantem. Lucyna Bojarska
 2. Opiekun samorządu uczniowskiego to edukator, dbający o wiedzę i rozwój umiejętności i talentów wszystkich uczniów.
  (...) podstawową ideą samorządu nie powinno być popieranie wybitnych, kierowniczych jednostek celem przygotowania ich do odegrania twórczej roli w późniejszym życiu społecznym, lecz aktywizowanie każdego wychowanka przez wydobycie z niego (…) ukrytych twórczych wartości. Każda jednostka na swój sposób, w swoim rodzaju może oddać społeczeństwu usługi, trzeba ją tylko zauważyć i ośmielić do poczynań, w których objawiać się może jej wola, charakter, właściwości indywidualne. Cechy jej nie muszą być kierownicze, wybitne. Należy przeciwdziałać okoliczności tej, by na terenie szkolnym, a później życiowym ustalać obok aktywnych przywódców szarą, niezróżnicowaną, ślepą, idącą na pasku wszelakiej demagogii, nierozumną masę. (…) Celowa akcja wychowawcza, zmierzająca w kierunku budzenia każdej jednostki w ramach szkoły jest stokroć trudniejsza niźli powoływanie do spełnienia zadań samorządowych kilku czy kilkunastu wyróżniających się uczniów.” Rudolf Taubenszlag, Samorząd uczniowski jako czynnik wychowania społecznego.
 3. Opiekun samorządu uczniowskiego to animator i koordynator działań uczniowskich, prowadzonych z oddolnej inicjatywy uczniów a nie tych narzuconych odgórnie przez dyrekcję czy wynikających z planu pracy rady pedagogicznej.
 4. Opiekun samorządu uczniowskiego powinien stać się dla uczniów źródłem inspiracji i dobrych rad, dotyczących tego jak rozwiązywać problemy.
 5. Opiekun samorządu uczniowskiego to źródło wiedzy na temat tego, jak organizować pracę i strukturę samorządu, jak realizować i prowadzić projekty samorządowe, jak pozyskiwać sojuszników i wsparcie finansowe.
 6. Opiekun samorządu uczniowskiego to łącznik między uczniami a dyrekcją szkoły czy radą pedagogiczną.
 7. Opiekun samorządu uczniowskiego to największy sojusznik działań samorządu uczniowskiego – docenia, mądrze ocenia pracę samorządu, podpowiada rozwiązania problemów i pomysły na działania, motywuje do pracy, buduje poczucie wartości, dodaje energii.