Konsultowanie decyzji

Konsultowanie decyzji z uczniami to odpowiednik mechanizmu konsultacji społecznych, w ramach których przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące zmiany lub uchwalania nowych aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli (Źródło: portal ngo.pl). Podobnie jest w szkole – organ podejmujący decyzję (np. dyrektor) przedstawia proponowane rozwiązanie samorządowi uczniowskiemu. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia proponowanych rozwiązań, obecne w nich musi być też wysłuchanie opinii na proponowany temat, dokonywanie modyfikacji i informowanie o ostatecznej decyzji (Źródło: portal ngo.pl).

 

Konsultacje społeczne:

 1. przedstawienie proponowanego rozwiązania
 2. wysłuchanie opinii zainteresowanych
 3. wprowadzenie zmian, które je uwzględniają
 4. poinformowanie o ostatecznym rozwiązaniu

 

Rozwiązanie czy problem

Istotą szkolnych konsultacji jest zebranie opinii i pomysłów możliwie wielu członków społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych). Konsultacje mogą dotyczyć konkretnego pomysłu – pokazują wówczas nastawienie do przedstawionego projektu, pomagają ocenić jego przydatność, umożliwiają zebranie uwag i opinii pomocnych przy jego udoskonalaniu. Dzięki konsultacjom łatwiej dostrzec trudności czy zagrożenia, których wcześniej nie widzieliśmy, udoskonalić pomysł o rozwiązania, na które nie wpadlibyśmy sami.

Druga forma konsultacji przypomina trochę burzę mózgów. Polega na wspólnym poszukiwaniu rozwiązań wybranego zagadnienia, problemu czy kwestii spornej.

Każde z tych podejść pozwoli dużo zyskać, ale niesie też za sobą pewne trudności. Warto zastanowić się, które z nich zastosować w konkretnej sytuacji. Poniższa tabelka ułatwi ocenę przydatności każdej z proponowanych metod.

 

 

Formy konsultacji

Konsultacje mogą przybierać różne formy. Od ściennego forum, czyli powieszonego w widocznym miejscu dużego plakatu z zapisanym pytaniem, wokół którego uczniowie mogą dopisywać swoje odpowiedzi, przez zebranie opinii podczas spotkania klasy na godzinie wychowawczej, po ogólnoszkolną debatę!

 

Konsultacje szkolne krok po kroku

 • Ustal termin, wybierz miejsce spotkania.
 • Zadbaj, aby uczniowie nie tylko dowiedzieli się kiedy odbędą się konsultacje, ale też, by zrozumieli na czym będą one polegały i czego dotyczyły.
 • Pierwsze konsultacje warto zorganizować w trakcie lekcji, zachęci to uczniów do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.
 • Poinformuj uczestników o planach, zamierzeniach, zmianach, jakie rozważa szkoła.
 • Daj każdej osobie możliwość wygłoszenia swojej opinii na temat przedstawionego pomysłu.
 • Pozwól na wymianę opinii, spytaj: kto się zgadza?, kto ma inny pomysł?.
 • Konsultacje nie powinny przerodzić się w sesję marudzenia, zażaleń i zarzutów, ponieważ ich celem jest znajdowanie rozwiązań. Z każdego głosu próbuj wyodrębnić więc pomysł zmian, konstruktywnych rozwiązań. Zapytaj uczniów: jakie odczucia wywołuje w nich dana propozycja: jakie widzą alternatywne rozwiązania? ¼¼Jeśli konsultacje mają pełnić funkcję doradczą, zadbaj o przedstawienie wniosków i pomysłów decydentom. Poinformuj uczniów o ostatecznej decyzji i przyczynach, dla których została podjęta.
 • Jeśli konsultacje mają na celu wypracowanie wspólnego rozwiązania, dąż do konkretyzowania pomysłów, pytaj o to, jakie uczniowie widzą szanse i zagrożenia? jakie będą konsekwencje takich decyzji? W ten sposób powinno wyłonić się rozwiązanie problemu.
Icons made by Nikita Golubev from www.flaticon.com