Jak zorganizować samorząd


Chcesz, żeby Twój samorząd działał jak należy?
No, to działaj!

Ustawa o systemie oświaty mówi w artykule 55 ustęp 1: "samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły".

Kimkolwiek jesteś w swoim samorządzie uczniowskim - jego przewodniczącym, czy zwykłym szarym członkiem (czyli uczniem, który nie należy do żadnych władz) - możesz mieć wpływ na to, jak działa ten samorząd. Bo to, jak on działa, tak samo zależy od Ciebie, jak od jego władz.
Warto sobie to zdanie dokładnie zapamiętać. Bo to właśnie ono jest najważniejsze dla dobrego działania samorządu. Można powiedzieć - kluczowe. Dlaczego? Bo taki samorząd, o którym do nas piszecie w e-mailach: nie reprezentujący uczniów albo służący tylko do ustawiania krzeseł przed uroczystościami, to samorząd, którego nie TWORZĄ wszyscy uczniowie. On się SKŁADA tylko z prezydium. I to właśnie dlatego jest bezsilny. Ale gdyby był lepiej zorganizowany ...

A lepiej zorganizowany, to przede wszystkim znaczy: zorganizowany ze wszystkich uczniów!

Do czego służy przewodniczący?
W kiepskich samorządach do tego, żeby od niego oczekiwać. A w rezultacie - żeby się na nim "przejechać". Bo choćby miał nawet najlepsze zamiary, sam niewiele zdziała. Musiałby się wielokrotnie sklonować, żeby zaspokoić wszystkie pokładane w nim nadzieje wszystkich uczniów.

Kiedy się przyjrzeć samorządom, które odnoszą sukcesy, okazuje się że ich przewodniczący wcale nie pochodzą z Kryptona:

  • perfekcyjni organizatorzy, potrafiący bez pudła zaplanować działalność wszystkich uczniów, porozdzielać zadnia, opracować harmonogramy, na czas przypominać i rozliczać
  • ukochani przywódcy, dla których wszyscy zrobią wszystko, bo potrafią zachęcić do twórczego działania, samodzielnego myślenia i mrówczej pracy, a potem, kiedy jest już zrobione, to się tak cudnie cieszą i chwalą, chwalą, chwalą ...