Jak włączać uczniów w decydowanie

Zaznaczaliśmy już, że włączenie uczniów w proces podejmowania decyzji nie oznacza przekazania im swoich kompetencji przez inne organy szkolne. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której uczniowie decydują samodzielnie o sposobie oceniania, z pewnością realne jest jednak przeprowadzenie z samorządem uczniowskim konsultacji dotyczących takiego wewnątrzszkolnego systemu przed jego przyjęciem.

 

 

Wydaje się oczywiste, że na najniższym poziomie (poinformowania o decyzji) powinny znaleźć się wszystkie rozstrzygnięcia dotyczące uczniów. Jednak im więcej decyzji będzie przynajmniej poddawanych konsultacjom z nimi, tym lepiej będą je oni rozumieli i tym chętniej przyjmowali.

 

Negocjacje
O tym, jakie zagadnienia umieścimy na poszczególnych szczeblach piramidy, zadecydować powinni wspólnie wszyscy zainteresowani. Ustalenie zasad decydowania można podzielić na kilka etapów:

 

  1. Ustalenie, jakimi decyzjami zainteresowani są uczniowie (na przykład poprzez ścienne forum opisane powyżej).
  2. Stworzenie przez samorząd spójnej propozycji, w której uczniowie wypowiedzą się na temat tego, o czym chcą decydować sami, o czym wspólnie z dorosłymi, jakie decyzje powinny być, ich zdaniem, konsultowane z nimi.
  3. Organizacja spotkania z dyrekcją i przedstawicielami rady pedagogicznej, w czasie którego wynegocjowane zostaną wspólne rozstrzygnięcia. (Być może nie uda się uzyskać zgody dyrekcji na to, by uczniowie samodzielnie zdecydowali o zagospodarowaniu pustego pomieszczenia, ale będzie już zgoda na wspólne rozstrzygnięcie tej sprawy przez dorosłych i młodzież.)
  4. O wynikach takiego spotkania przedstawiciele samorządu powinni poinformować wszystkich uczniów – na przykład za pośrednictwem przedstawicieli samorządów klasowych.
Icons made by Nikita Golubev from www.flaticon.com