Idealny opiekun SU

 • pomaga i wspiera w działaniu, ale nie wyręcza;
 • występuje w naszym imieniu przed dyrekcją i radą pedagogiczną,
 • jest dla nas autorytetem;
 • umie nas zmotywować;
 • wierzy w nas;
 • krytykuje konstruktywnie;
 • wykazuje zainteresowanie nami i projektem;
 • oferuje swoją pomoc;
 • jest obecny na spotkaniach członków grupy;
 • pomaga w poszukiwaniu sojuszników i kontaktach zewnętrznych;
 • pomaga w poszukiwaniu rówieśników chętnych do współpracy;
 • pomaga w zoorganizowaniu pracy grupy (na początku);
 • pomaga w poszukiwaniu niezbędnych informacji;
 • pomaga w pisaniu wniosków;
 • nie zostawia nas samych sobie;
 • traktuje wszystkich równo i jest sprawiedliwy;
 • jest cierpliwy i wyrozumiały;
 • pozwala uczyć się na błędach;
 • jest konsekwentny, także w ponoszeniu odpowiedzialności;
 • oferuje prawdziwą, rzetelną opiekę.


Opiekun samorządu to również katalizator łagodzący częste napięcia na linii uczniowie-nauczyciele, niestojący po żadnej stronie. Jakie więc powinien być? Obiektywny, cierpliwy, umiejący motywować do działania i rozsądnie negocjować, pełen poczucia humoru i empatii, z ogromną ilością wolnego czasu. Ideał? Nie, bo takich nie ma…. Po prostu trzeba otworzyć dla młodych ludzi serce…
Barbara Uniwersał, ZSP nr w Rybniku