Dyskusje i argumentacja

Debata jest formą dyskusji. Polega ona na wymianie poglądów związanych z różnymi punktami widzenia tej samej sprawy. Dyskusja to także okazja do przekonania innych do swoich racji. Aby tego dokonać używamy argumentów.
Dobra i sprawna argumentacja to sposób na przekonanie innych do swoich racji i wygranie debaty.
Argument w dyskusji to fakt lub okoliczność przytaczana celem potwierdzenia lub obalenia stanowiska jednej z dyskutujących stron.

W trakcie dyskusji

•bezwzględnie przestrzegaj ustalonych zasad
•mów jasno i rzeczowo, nie odbiegaj od tematu i nie popadaj w dygresje
•dbaj o kulturę wypowiedzi oraz o właściwą postawę i gestykulację
•nie przerywaj innym
•staraj się konkretnie odpowiadać na pytania i argumenty – nie zmieniaj tematu
•jeśli nie jesteś pewien/pewna, czy dobrze zrozumiałeś/zrozumiałaś sens czyjejś wypowiedzi, poproś o powtórzenie lub doprecyzowanie
•jeśli zauważysz, że jakiś ważny wniosek nie został zapisany albo coś zostało błędnie zrozumiane, zgłoś to
•słuchaj uważnie wypowiedzi pozostałych dyskutantów. Trudno jest zapamiętać  dokładnie każde słowo, więc „wyławiaj” z nich to, co najistotniejsze. Zastanawiaj się równocześnie nad odbiciem przez Ciebie piłeczki
•użyj przygotowanych wcześniej materiałów, aby zbić argumenty innych rozmówców. Notatki przydadzą się także przy komentowaniu ich wypowiedzi.
 

Bądźcie naturalni tak, aby jak najlepiej wykorzystać swoje predyspozycje i zdolności. Niektórzy profesjonalni dyskutanci używają humoru i dowcipu, inni natomiast zachowują powagę i kładą nacisk na jak największą przejrzystość swoich wywodów. Nie przesadzajcie z jednym ani drugim odgrywając komedię bądź też dając popis swoich umiejętności oratorskich. Sukces leży w wypośrodkowaniu.

Najczęstsze błędy popełniane w trakcie dyskusji

•odchodzenie od tematu debaty
•nietrzymanie się limitu czasu
•brak rozwinięcia przedstawionego argumentu
•atakowanie personalne przeciwnika
•zakłócanie przemówienia przeciwnika
 

Kodeks dyskutanta
1. Biorąc udział w dyskusji podporządkowujesz się osobie prowadzącej dyskusję.
2. Osoba prowadząca dyskusję określa maksymalny czas wypowiedzi i dba, by nikt go nie przekraczał.
3. Pamiętaj, że posiadasz ograniczony czas na wypowiedź, którego nie powinieneś przekraczać.
4. Osoba prowadząca dyskusję dba o porządek wypowiedzi uczestników dyskusji.
5. Prowadzący ma prawo odebrać Ci głos, jeśli przekraczasz czas wypowiedzi.
6. Prowadzący ma prawo odebrać Ci głos, jeśli zachowujesz się agresywnie lub niekulturalnie wobec innych uczestników.
7. Twoje wypowiedzi powinny dotyczyć tematu dyskusji, a nie innych dyskutantów.
8. Nie wolno Ci nikogo obrażać, ani ośmieszać.
9. Zabierając głos w dyskusji, powinieneś mówić jasno i zwięźle.
10. Nie zbaczaj z tematu - dyskusja powinna toczyć się wokół postawionej na początku tezy lub problemu.
11. Powiedz, jakie masz stanowisko w dyskutowanej sprawie, a potem je uzasadnij.
12. Nie przerywaj wypowiedzi innym dyskutantom.
13. Czekaj spokojnie na swoją kolej, aby odpowiedzieć na pytanie lub użyć kontrargumentów.
14. Słuchaj uważnie wypowiedzi swoich kolegów, gdyż możesz uzupełnić ich wypowiedzi.
15. Na początku wypowiedzi przywitaj obecnych.
16. Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękuj wszystkim obecnym.

Dwa sposoby pozwalające lepiej zrozumieć mówiącego

Parafraza- Powtórzenie tego, co powiedział nasz rozmówca.Czyli  opowiedzenie własnymi słowami usłyszanej wypowiedzi i oddanie jej klimatu. W parafrazowaniu nie należy interpretować tego, co się usłyszało. Parafrazowanie upewnia mówiącego, że słuchający dobrze go zrozumiał.  Podobnie słuchający może w ten sposób dowiedzieć się, czy odbiera komunikat we właściwy sposób. Parafrazując staraj się, jak najwierniej odzwierciedlić to, co powiedział rozmówca. Na sam koniec zapytaj go, czy dobrze zrozumiałeś. W ten sposób mówiący będzie mógł skorygować twoją parafrazę i szybciej się porozumiecie. Parafraza może zaczynać się od słów: jeśli cię dobrze zrozumiałem to powiedziałeś/łaś... A kończyć: czy to właśnie chciałeś/łaś powiedzieć?

Pytania- Pytania pomocnicze mogą ułatwić naszemu rozmówcy  wypowiedź i zachęca do rozwinięcia niektórych wątków. Ważne jest unikanie tzw. pytań zamkniętych. Czyli takich, które wymagają odpowiedzi: "tak" lub "nie". Zamiast pytania - czy masz torbę koloru niebieskiego?, zapytaj – jakiego koloru masz torbę?  Jest szansa, że twój rozmówca nie tylko odpowie ci na pytanie, ale i doda coś od siebie. Pytania zadaje się w celu zmotywowania rozmówcy do dalszej wypowiedzi, a nie dla zaspokojenia własnej ciekawości (chyba że prowadzimy wywiad albo pytaniami okazujemy zainteresowanie).

Bariery komunikacyjne
Przy komunikacji warto pamiętać o barierach komunikacyjnych, którymi określa się wszystkie czynniki, utrudniające zrozumienie przekazu zawartego w wypowiedzi. Jeżeli zdajemy sobie z nich sprawę, można je ograniczyć lub zmienić.

•Różnice kulturowe- nasza przeszłość i wpisane w nią doświadczenia w decydujący sposób wpływają na nasz sposób postrzegania świata.  Każdy posiada własny bagaż doświadczeń, który w sposób nieświadomy wpływa na sposób myślenia. Stad biorą się rozbieżności w interpretacji tej samej wypowiedzi.
•Cechy indywidualne - nasze doświadczenia w odbiorze świata są unikalne dla każdej osoby. Ponieważ w inny sposób widzimy świat, w inny sposób możemy zinterpretować nadany komunikat.
•Brak umiejętności decentracji – pełne zrozumienie rozmówcy możliwe jest dzięki przyjęciu jego perspektywy. Ktoś kto całą swoją świadomość skupia na własnej osobie, nie jest zdolny przyjąć innego, niż własny punkt widzenia, nie może być dobrym słuchaczem, a tym samym dobrym rozmówcą.
•Utrudnienia odbioru - trudno o efektywną komunikację, jeżeli nie rozumiemy rozmówcy, ponieważ ten mówi zbyt szybko, niewyraźnie artykułuje wyrazy, jąka się, mówi za trudnym językiem etc.
•Samopoczucie - sposób patrzenia na życie w dużej mierze zależy od naszego nastroju i stanu psychicznego. Wpływa ono w sposób decydujący na obydwie osoby prowadzące rozmowę. Jeżeli rozmówcy są w różnych nastrojach może nastąpić nieporozumienie.
 
Rodzaje argumentów
Za równo w życiu codziennym jak i w trakcie debaty zetkniecie się z bardzo różnymi sposobami argumentacji. Tutaj przedstawiamy niektóre, często używane, sposoby. Pamiętajcie: nie wszystkie sposoby argumentacji są uczciwe. Dlatego o wiele ważniejsza jest wiedza jak przed takimi argumentami się bronić, niż jak ich używać.
 

 

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com