Dyskusja sokratejska

Jest to forma intelektualnej rozmowy, koncentrującej się na tekście. Tekstem może być esej, raport, wiersz, film wideo, malarstwo, artykuł prasowy itp. Organizatorzy debaty wybierają tekst, wokół którego będzie się ona toczyć. Istotne jest, żeby wszyscy uczestnicy zapoznali się z tekstem bazowym, żeby mieli równy potencjał do uczestnictwa w dyskusji.

Przebieg dyskusji

Po zapoznaniu się z tekstem uczestnicy dyskutują siedząc w kręgu. W odróżnieniu od innych, dyskusja sokratejska koncentruje się przede wszystkim na krytycznym myśleniu i otwartych pytaniach. Rola moderatora powinna być ograniczona jedynie do pilnowania trzymania się przez uczestników tematu. Krytyczne myślenie jest sercem dyskusji sokratejskiej. Dyskusja ta zmierza do tego, aby to, co było niejasne, stało się jasne, a to, co nie ma przyczyn, znalazło swoje uzasadnienie Dyskusja sokratejska jest dochodzeniem do prawdy. Promuje twórcze myślenie, rozwija tolerancję wobec dwuznaczności.

Materiały o debatach udostępnione dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Spotkania dla Edukacji i Kultury. Powstały w ramach programu "Free2choose - debaty dylematy" organizowanego ze wsparciem partnerów.
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com