Dyskusja plenarna

Na czym polega dyskusja plenarna?

Jest to swobodna dyskusja w grupie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób (skuteczna wymiana poglądów możliwa jest jednak w grupach nie większych niż 20 osób). Dyskusja plenarna jest techniką pozwalającą uczestnikom na zaprezentowanie swoich poglądów, wiedzy, doświadczeń, pomysłów na dany temat w sposób w miarę swobodny.

W tym rodzaju debaty bardzo ważna jest rola moderatora! Prowadzący dyskusję plenarną musi być dobrze przygotowany i mieć duże doświadczenie. Otwiera on dyskusję, przedstawia jej plan, zachęca do zabierania głosu, czuwa nad czasem wypowiedzi, przypomina o kulturze dyskutowania, podkreśla przechodzenie do kolejnych punktów dyskusji, podsumowuje dotychczasowe etapy dyskusji, a potem jej całość, odnajduje i podkreśla stanowiska wspólne i rozbieżne.
Musi dyscyplinować uczestników i uczestniczki, gdy odbiegają oni od tematu, przeciągają czas wypowiedzi, zaczynają dyskutować na tematy osobiste, itp.

Istotne jest też, żeby uczestnicy i uczestniczki byli przygotowani do dyskusji - zapoznali się nie tylko z tematem, ale również materiałami jego dotyczącymi.

Dyskusja plenarna powinna mieć ograniczony czas i  trwać nie dłużej niż 45-60 minut.

Odmianą dyskucji plenarnej jest dyskusja z zaproszonym gościem - ekspertem. Gość na początku przedstawia swoje stanowisko, które jest punktem wyjścia do dyskusji i zadawania pytań.

Zalety i wady dyskusji plenarnej

Zaletą dla uczestników i uczestniczek jest swoboda - dyskusja ta nie ma żadnych reguł ograniczających możliwość wypowiedzi, poza ogólnymi zasadami kulturalnej dyskusji.

Wady - jeśli moderator nie spełnia należycie swojej roli, dyskusja może odejść od tematu, zostać zdominowana przez kilku uczestników lub przeciągnąć się zanadto w czasie. Dlatego wybór dobrego moderatora i jego/jej solidne przygotowanie się są kluczowe dla tego rodzaju dyskusji.

Wadą jest też ograniczona liczba uczestników i uczestniczek- dyskusja w grupie powyżej 20 osób jest poważnie utrudniona, ciężko jest w tak dużej grupie dojśc do jakichkolwiek konkluzji czy wniosków.

Materiały o debatach udostępnione dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Spotkania dla Edukacji i Kultury. Powstały w ramach programu "Free2choose - debaty dylematy" organizowanego ze wsparciem partnerów.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com