Dyskusja panelowa

Dyskusja panelowa składa się z dwóch części:

  • W pierwszej dyskutuje pewna określona grupa osób - "panel". Paneliści mogą być ekspertami z danej dziedziny zaproszonymi na dyskusję, lub uczestnikami, którzy przed dyskusją specjalnie się przygotują. Dyskusja może być poprowadzona w ten sposób, że każdy panelista ma do dyspozycji kilka-kilkanaście minut na zaprezentowanie swojego zdania lub też dyskutują oni w sposób bardziej swobodny, odnosząc się do swoich wypowiedzi.
  • Istotne jest, żeby paneliści prezentowali opinie możliwie kontrowersyjne, a na pewno różnorodne. W tej części rolą moderatora jest pilnowanie czasu wypowiedzi i udzielanie głosu kolejnym panelistom. W przypadku swobodnej wymiany zdań między panelistami moderator powinien również pilnować trzymania się tematu przez uczestników i tego, czy każdy ma szanse zabrać głos.
  • Druga część dyskusji panelowej jest otwarta dla uczestników z sali. Moga oni swobodnie zabierać głos - zadawać panelistom pytania, komentować ich wystapienia lub/i wygłaszac własne opinie na dany temat. Moderator udziela głosu pubiczności, daje także panelistom możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania. Na zakończenie krótko podsumowuje, co zostało powiedziane, może też dodać swój komentarz.

Dobrze przeprowadzona dyskusja panelowa nigdy nie kończy się jednoznacznym osądem, ostatecznym wnioskiem lecz pozostawia każdemu z uczestników poczucie wagi jego własnej opinii.

Do czego służy dyskusja panelowa?

Dzięki udziałowi ekspertów, osób przygotowanych do dyskusji, panel dyskusyjny ma zazwyczaj większą wartość merytoryczną - dyskusja jest oparta o fakty, liczby, osobiste doświadczenia uczestników. Dzięki temu, że paneliści wcześniej przygotują się do udziału, zapewne będą w większym stopniu trzymali się tematu.
W panelu może wziąć udział wiele osób - tyle, ile zmieści się na sali. Co prawda uczestnictwo publiczności jest ograniczone, jednak dzięki wprowadzeniu do tematu przez ekspertów, rośnie też ich wiedza o temacie. Warto na dyskusję panelową zaprosić ciekawych gości, którzy reprezentują przeciwne poglądy i umieją dobrze się wypowiadać - do klucz do sukcesu dyskusji panelowej.

Materiały o debatach udostępnione dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Spotkania dla Edukacji i Kultury. Powstały w ramach programu "Free2choose - debaty dylematy" organizowanego ze wsparciem partnerów.

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com