Czym jest cel?

Cel to stan, do jakiego chcemy doprowadzić, realizując dane działanie. 

Właściwe wyznaczenie celu pomaga dobrać działania, które odpowiadają na ustalone wcześniej potrzeby; w trakcie realizacji umożliwia sprawdzanie, czy wszystko idzie w dobrą stronę; a po zakończeniu pracy – czy cel został zrealizowany i czy można mówić o sukcesie, czy też nie – i trzeba zastanowić się nad tym, co należałoby zmienić.

Początkujący realizatorzy projektów często mylą cel z działaniem.

Jaki powinien być dobry cel?

Żeby cel właściwie spełniał swoją funkcję powinien być SMART – z angielskiego „mądry”. Oto cechy, jakie powinien spełniać cel SMART:

  • konkretny (Specific), precyzyjnie określający, co chcemy zmienić lub osiągnąć;
  • mierzalny (Measurable), powinno być możliwe do sprawdzenia, czy został osiągnięty;
  • ambitny (Ambitious), powinien zakładać osiągnięcie czegoś, co wymaga pewnego wysiłku;
  • realny (Realistic), musi być w zasięgu możliwości i umiejętności wykonawców;
  • określony w czasie (Timebound), powinien być wyznaczony termin zakończenia realizacji cel.

Ustalając cele na początku roku szkolnego warto rozróżnić cele długoterminowe od celów krótkoterminowych lub też operacyjnych. Cele długoterminowe, to te związane z działaniem
całego samorządu lub opiekuna, natomiast krótkoterminowe czy operacyjne, to cele związane z realizacją konkretnych działań.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com