Budżet partycypacyjny online

Budżet obywatelski w szkole z powodzeniem można zrealizować z wykorzystaniem narzędzi online, minimalizując kontakt jaki mają ze sobą uczniowie i uczennice. 

W poniższym artykule pokażemy krótko jak przeprowadzić budżet obywatelski online. Podstawowym artykułem, w którym znajdziecie bardziej szczegółową instrukcję tworzenia budżetu znajdziecie pod tym adresem:

Jak przygotować i przeprowadzić szkolny budżet partycypacyjny: blog.ceo.org.pl/szkolny-budzet-partycypacyjny-krok-po-kroku/

  1. Sposób zgłaszania pomysłów na projekty

To, w jaki sposób uczniowie mogą zgłaszać pomysły na projekty, które mogą być sfinansowane z budżetu obywatelskiego powinno być jasno opisane w Regulaminie budżetu. Bardzo prosto jest przygotować to w taki sposób, żeby było możliwe całkowicie zdalnie - przygotujcie formularz (np. za pomocą darmowego narzędzia Formularze Google lub z wykorzystaniem dowolnego narzędzia do ankiet/formularzy).

Formularz online powinien zawierać wszelkie pytania umożliwiające poznanie istoty projektu:

  1. dlaczego to jest potrzebne/z czego wynika potrzeba realizacji

  2. na czym konkretnie będzie polegało to działanie/co powstanie w wyniku projektu

  3. rozpisany kosztorys 

  4. inne informacje, które uznajecie za potrzebne (np. konieczne zaangażowanie dyrekcji i administracji szkoły, pomysł kto dane działanie zrealizuje, itp.)

  5. dodatkowo można poprosić autorów pomysłu o dodanie jako załącznika linku do np. krótkiego filmu wideo, na którym w 2 minuty opowiadają o swoim pomyśle - w celu późniejszego wykorzystania tego materiału przy prezentacjach projektów

W przypadku zgłoszeń projektów online trudniej o wprowadzenie takich zasad jak np. konieczność zebrania określonej liczby podpisów pod projektem. Rekomendujemy rezygnację z takich założeń na rzecz bardziej szczegółowego uzasadnienia przez autorów projektu jego istotności (dlaczego jest ważny, jakie grupy uczniów z niego skorzystają). Wymóg zbierania podpisów pod projektem w okresie edukacji zdalnej lub zaostrzonych obostrzeń może wyeliminować bardzo wiele projektów. 

2. Sposób prezentacji projektów.

Forma bezpośredniego spotkania lub dyskusji jest oczywiście najbardziej optymalna, ale kiedy nie jest to możliwe, wciąż można sprawić, że uczniowie szkoły będą mieli okazję zapoznać się z projektami. Można to zrobić w następujący sposób:

  • infografiki o projektach - przejrzyście przygotowane grafiki pokazujące pomysły na projekty wraz z podstawowymi informacjami o nich i o wnioskodawcach (przygotowane np. na jednakowym szablonie zrobionym w Canvie, z informacjami zawartymi w formularzu zglaszania projektów)

  • krótkie filmiki wideo z prezentacjami projektów - przygotowanie takiego krótkiego filmiku-prezentacji, zawierającego odpowiedzi na z góry narzucone pytania może być wymogiem koniecznym do zgłoszenia projektu. Zarówno filmy jak i infografiki mogą być dostępne dla uczniów w określonym miejscu (np. album na fb, podstrona na stronie szkoły, folder w dysku google, itp.)

  • spotkanie na zoomie/temsie podczas którego każdy z wnioskodawców ma 5-10 minut na opowiedzenie o swoim projekcie, a pozostałe osoby - na zadanie pytań. 

3. Sposoby głosowania

Etap głosowania online może być najtrudniejszy do przeprowadzenia online - ze względu na konieczność zweryfikowania tożsamości głosujących i sprawdzenia czy głosują tylko osoby uprawnione (uczniowie/nauczyciele) i czy dana osoba zagłosowała tylko raz. Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z formularza online zawierającego pytanie weryfikujące tożsamość osoby (np. podanie numeru PESEL lub innej informacji, która może być znana tylko danej osobie lub też dodanie do formularza konieczności dołączenia zrobionego selfie/osobistego zdjęcia).

Innym możliwym rozwiązaniem jest pójście w inną, mniej poważną i formalną formę - np. zrobienie plebiscytu na Facebooku. Może być to zorganizowane w formie np. zbierania polubień pod postem prezentującym dany pomysł. Posty mogą być publiczne albo ograniczone tylko do członków określonej grupy (np. szkolnej lub samorządowej). Taka forma oczywiście nie pozwala na ograniczenie liczby pomysłów, na które jedna osoba może "zagłosować", nie zawsze będzie również możliwość zweryfikowania czy wszystkie osoby które zagłosowały są uczniami/nauczycielami szkoły. Żeby nie budziło to zbędnych kontrowersji musi to być od początku jasne dla wszystkich.