Nauczycielu, nauczycielko!

Jeśli chcesz, by uczennice i uczniowie dowiedzieli się, czym jest sektor pozarządowy i w jaki sposób mogą zaangażować się społecznie – zgłoś się do programu ,,Włącz szkołę!”.Dlaczego ,,Włącz szkołę!”?

Uczennice i uczniowie zyskują wiedzę o sektorze pozarządowym, rozwijają kompetencje społeczne w zakresie dialogu, dyskusji i argumentacji, dowiadują się, jak w ramach organizacji społecznych mogą realizować swoje pasje i działać zgodnie ze swoimi wartościami.

Nauczycielki i nauczyciele otrzymują atrakcyjne narzędzia edukacyjne w postaci karcianej gry dyskusyjnej oraz innych form wsparcia: scenariuszy lekcji i webinariów.

Na czym polega projekt?

Realizacja projektu ,,Włącz szkołę” obejmuje:

  • udział w spotkaniu wprowadzającym dla nauczycieli (stacjonarnym lub online);

  • przeprowadzenie w szkole min. 2 rozgrywek gry dyskusyjnej,,Włącz zmianę!”;

  • przeprowadzenie w szkole min. 2 wybranych spośród 4 zajęć uzupełniających.

Dodatkowo proponujemy:

  • uczennicom i uczniom – udział w internetowym festiwalu współpracy;
  • nauczycielkom i nauczycielom - udział w webinariach dotyczących formalnych i praktycznych aspektów współpracy szkół z NGO.

Rejestracja: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/rejestracja-do-programu-wlacz-szkole

Kontakt: urszula.drwecka@ceo.org.pl

Nasi partnerzy w projekcie:

Fundacja Pole Dialogu

Norsensus Mediaforum

  

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.