Przyznajemy certyfikaty szkołom, w których uczniowie i uczennice biorą aktywny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania społecznością szkolną.