Akcja, której celem jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokaratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego.