Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich to nieformalne zrzeszenie 11 organizacji pozarządowych, powstałe z inicjatywy Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej 30 stycznia 2012 roku. Celem działania koalicji jest wzmocnienie pozycji polskich samorządów uczniowskich.