Diagnoza

Pierwszym krokiem, jaki powinniście wykonać w ramach projektu, jest sprawdzenie, które z kryteriów „Szkoły Demokracji” są już spełnione w Waszej szkole, a które nie.

Szkoła demokracji - certyfikat dla szkół

Chcesz, żeby szkoła nie była tylko miejscem nauki, ale również wychowywała do życia w społeczeństwie obywatelskim? Żeby uczniowie i uczennice mieli wpływ na to, co dzieje się w szkole, żeby razem z nauczycielami i nauczycielkami decydowali o wspólnych sprawach, żeby podejmowali inicjatywę i aktywnie działali? Twoja szkoła może zostać „Szkołą demokracji”!

Budujemy aktywne samorządy w Gruzji

Celem działań jest wzmocnienie bądź zapoczątkowanie działań samorządów uczniowskich opartych o zasady demokracji, mających realny wpływ na życie szkolne oraz będących sprawnym narzędziem artykulacji i realizacji uczniowskich pomysłów na przyjazną szkołę.

Uczniowie przy urnie wyborczej

Twoja szkoła - laboratorium demokracji!

Szkoła demokracji 2015 to druga edycja innowacyjnego projektu mającego na celu wzmocnienie mechanizmów demokratycznych i udziału uczniów w decydowaniu o szkolnych sprawach!

Jak włączać uczniów w decydowanie o szkole?

Zapraszamy do pobierania publikacji "Szkoła demokracji". To praktyczny poradnik o tym, jak włączać uczniów i uczennice w decydowanie o szkolnych sprawach. 

Strony