Podejmowanie decyzji

Przedstawiamy materiał dotyczący jednego z obszarów certyfikowania Podejmowanie decyzji

Wybory reprezentacji

Przedstawiamy materiał dotyczący jednego z obszarów certyfikowania Wybory reprezentacji

Obszary certyfikatu "Szkoła Demokracji"

Przedstawiamy obszary certyfikatu "Szkoła Demokracji". 

Diagnoza

Pierwszym krokiem, jaki powinniście wykonać w ramach projektu, jest sprawdzenie, które z kryteriów „Szkoły Demokracji” są już spełnione w Waszej szkole, a które nie.

Szkoła demokracji - certyfikat dla szkół

Chcesz, żeby szkoła nie była tylko miejscem nauki, ale również wychowywała do życia w społeczeństwie obywatelskim? Żeby uczniowie i uczennice mieli wpływ na to, co dzieje się w szkole, żeby razem z nauczycielami i nauczycielkami decydowali o wspólnych sprawach, żeby podejmowali inicjatywę i aktywnie działali? Twoja szkoła może zostać „Szkołą demokracji”!

Strony