Jak włączać uczniów w decydowanie o szkole?

Zapraszamy do pobierania publikacji "Szkoła demokracji". To praktyczny poradnik o tym, jak włączać uczniów i uczennice w decydowanie o szkolnych sprawach. 

Gruzińscy uczniowie na debacie zorganizowanej na świeżym powietrzu.

Jak wygląda sytuacja samorządów uczniowskich w Gruzji?

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Student councils in Georgia" - traktującej o tym, jak obecnie funkcjonują samorządy uczniowskie w Gruzji, jak wygląda ich sytuacja prawna. Publikacja w języku angielskim.  

Uczniowie zebrani na debacie w gruzińskiej szkole

Samorządna Gruzja debatuje i działa!

Jesień tego roku, dla 16 szkół Gruzji minęła pod hasłem współdecydowania i szkolnej partycypacji. I choć wdrażanie hasła w życie to proces trudny i długotrwały to jednak wszystkie zespoły szkolne biorące udział w projekcie "Szkoła debat 2014" podjęły ten trud, który powoli przynosi ciekawe rezultaty i dużo satysfakcji.

Zmieniamy gruzińskie szkoły - konferencja podsumowująca projekt "Szkoła debat 2014"

O czym uczniowie powinni decydować w szkole? Jak wspólne debaty młodzieży i dorosłych wzmacniają szkolną demokrację? Co zrobić, żeby głos uczniów był słyszany? Te i inne kwestie starali się zgłębiać uczniowie i nauczyciele 16 gruzińskich szkół podczas realizacji projektu „Szkoła debat”.

Kolejna lekcja demokracji w Szkole Podstawowej nr 4 w Pile

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w SP nr 4 w Pile.

Strony