Szkoła demokracji - certyfikat dla szkół

Chcesz, żeby szkoła nie była tylko miejscem nauki, ale również wychowywała do życia w społeczeństwie obywatelskim? Żeby uczniowie i uczennice mieli wpływ na to, co dzieje się w szkole, żeby razem z nauczycielami i nauczycielkami decydowali o wspólnych sprawach, żeby podejmowali inicjatywę i aktywnie działali? Twoja szkoła może zostać „Szkołą demokracji”!

Zapraszamy do 5. edycji akcji Samorządy mają głos!

Już po raz piąty wspieramy szkoły w organizacji demokratycznych wyborów do władz samorządów uczniowskich! Zgłoś się i dołącz do grona szkół dbających o demokratyczne standardy. W tym roku to również pierwszy krok do uzyskania certyfikatu "Szkoła demokracji"!

Budujemy aktywne samorządy w Gruzji

Celem działań jest wzmocnienie bądź zapoczątkowanie działań samorządów uczniowskich opartych o zasady demokracji, mających realny wpływ na życie szkolne oraz będących sprawnym narzędziem artykulacji i realizacji uczniowskich pomysłów na przyjazną szkołę.

Warsztaty dla gruzińskich nauczycieli i tutorów

Rozpoczęła się trzecia edycja projektu "Szkoła demokracji" w Gruzji! Trenerzy CEO pracowali z realizującymi projekt w 16 szkołach nauczycielami i zespołem trenerskim.

Uczniowie przy urnie wyborczej

Twoja szkoła - laboratorium demokracji!

Szkoła demokracji 2015 to druga edycja innowacyjnego projektu mającego na celu wzmocnienie mechanizmów demokratycznych i udziału uczniów w decydowaniu o szkolnych sprawach!

Strony