Warsztaty dla gruzińskich nauczycieli i tutorów

Rozpoczęła się trzecia edycja projektu "Szkoła demokracji" w Gruzji! Trenerzy CEO pracowali z realizującymi projekt w 16 szkołach nauczycielami i zespołem trenerskim.

Uczniowie przy urnie wyborczej

Twoja szkoła - laboratorium demokracji!

Szkoła demokracji 2015 to druga edycja innowacyjnego projektu mającego na celu wzmocnienie mechanizmów demokratycznych i udziału uczniów w decydowaniu o szkolnych sprawach!

Jak włączać uczniów w decydowanie o szkole?

Zapraszamy do pobierania publikacji "Szkoła demokracji". To praktyczny poradnik o tym, jak włączać uczniów i uczennice w decydowanie o szkolnych sprawach. 

Gruzińscy uczniowie na debacie zorganizowanej na świeżym powietrzu.

Jak wygląda sytuacja samorządów uczniowskich w Gruzji?

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Student councils in Georgia" - traktującej o tym, jak obecnie funkcjonują samorządy uczniowskie w Gruzji, jak wygląda ich sytuacja prawna. Publikacja w języku angielskim.  

Uczniowie zebrani na debacie w gruzińskiej szkole

Samorządna Gruzja debatuje i działa!

Jesień tego roku, dla 16 szkół Gruzji minęła pod hasłem współdecydowania i szkolnej partycypacji. I choć wdrażanie hasła w życie to proces trudny i długotrwały to jednak wszystkie zespoły szkolne biorące udział w projekcie "Szkoła debat 2014" podjęły ten trud, który powoli przynosi ciekawe rezultaty i dużo satysfakcji.

Strony