Zmieniamy gruzińskie szkoły - konferencja podsumowująca projekt "Szkoła debat 2014"

O czym uczniowie powinni decydować w szkole? Jak wspólne debaty młodzieży i dorosłych wzmacniają szkolną demokrację? Co zrobić, żeby głos uczniów był słyszany? 

 
Te i inne kwestie starali się zgłębiać uczniowie i nauczyciele 16 gruzińskich szkół podczas realizacji projektu „Szkoła debat”, wdrażanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz gruzińską organizację partnerską Mosty Przyjaźni Kartlosi. Konferencja podsumowująca 15.11.2014 była okazją do dzielenia się wnioskami i doświadczeniami partycypacji w różnych szkołach.
 
Konferencja odbyła się w Domu Nauczyciela w Tbilisi i z każdej z 16 szkół projektowych przyjechała 4 osobowa reprezentacja – 3 uczniów i 1 nauczyciel. 
 
Konferencję uroczyście otworzyli gruzińscy gospodarze – prezeska organizacji Kartlosi – Megi Bibiluri a także dyrektor Domu Nauczyciela   - Lasha Mkurnalidze. Koordynatorki projektu - Elżbieta Świdrowska oraz Iveta Gogadze - przedstawiły pokrótce schemat oraz ideę projektu – praca szkolnego zespołu projektowego złożonego z uczniów i nauczycieli prowadzona była pod kierunkiem tutora, odpowiedzialnego za wsparcie uczestników w przygotowaniu diagnozy potrzeb młodzieży oraz przygotowaniu w oparciu o nią szkolnej debaty, z udziałem przedstawicieli uczniów, nauczycieli i dyrekcji a często również lokalnych władz. Wnioski z debat miały często postać konkretnych pomysłów na działania, które uczestnicy rozpoczęli wprowadzać w życie.
 

Paneliści podczas konferencji: Elżbieta Świdrowska, Barbara Rostek, Michał Tragarz (CEO); Iveta Gogava, Megi Bibiluri (Kartlosi)
 
W pierwszej części konferencji mowa była o polskich i gruzińskich doświadczeniach samorządności uczniowskiej – Michał Tragarz z Centrum Edukacji Obywatelskiej opowiedział o polskich doświadczeniach rozwoju samorządności szkolnej, a także o sensie partycypacji uczniowskiej, a następnie Keti Maghradze zaprezentowała wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu, poświęconych sytuacji samorządu szkolnego w gruzińskich szkołach. Na koniec swoim niedawnym doświadczeniem samorządowej pracy w szkole podzielił się  zaproszony gość – były prezes Stowarzyszenia Samorządów Uczniowskich Gruzji - S. Chargeishvili.
 
Dalsze etapy konferencji przebiegały w luźnej i mocno partycypacyjnej atmosferze. Trenerzy CEO zorganizowali grę BINGO, w ramach której uczniowie i nauczyciele mogli poznać działania prowadzone w innych szkołach. Rozmawiali z kolegami o tym, co zrobić z brudnymi łazienkami, jak zadbać o bardziej przyjazny i czysty wygląd szkoły, jak przekonać władze miasta by stworzyć przejście dla pieszych koło szkoły, czy jak wzbogacić szkolną bibliotekę i jak wykorzystać do tego mnożącą się makulaturę. Uczniowie mieli dużo zapału i radości z tej wesołej formy wymiany doświadczeń. 
 

Uczestnicy konferencji podsumowującej.
 
Konferencję zakończyły zajęcia w grupach, podsumowujące poszczególne elementy projektu  - była to ważna chwila zastanowienia się, co w procesie partycypacji było łatwe, a co trudne i jak w przyszłości można rozwijać energię uczniowskiej partycypacji. 
 
Zmęczeni i zadowoleni uczestnicy rozjechali się do swych regionów wioząc dla swoich kolegów ogrom nowych doświadczeń i symboliczne pamiątki po projekcie - ścienne kalendarze. W wielu szkołach działania projektowe nie zakończyły się – uczestnicy stoją przed zadaniem wprowadzenia wypracowanych podczas debat wniosków w życie. 
 
Mamy nadzieję, że rozpoczęte projektem działania partycypacyjne nie będą miały swojego końca a staną się trwałym elementem życia szkoły.