Zgłoś się! Rekrutacja programu Szkoła Demokracji rok szkolny 2021/22!

Zapraszamy do programu Szkoła Demokracji!

Chcesz, żeby Twoja szkoła była bardziej demokratyczna, uczniowie i uczennice współdecydowali o tym, jak funkcjonuje i angażowali się w jej życie?

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim programie "Szkoła Demokracji", którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie.

W ramach programu wspieramy merytorycznie szkoły (nauczycieli i uczniów), które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w tym obszarze i przyznajemy certyfikat, który poświadcza, że szkoła wspiera samorządność i oddolną aktywność uczniów. Spośród proponowanych działań wybierzcie te, które pasują do Waszej szkoły, potrzeb i zainteresowań i zrealizujcie je z naszym wsparciem, zmieniając swoją szkołę! Szkoły, które zrealizują 5 wyzwań z 5 różnych obszarów wg przedstawionych w Przewodniku kryteriów (działania muszą zostać zaakceptowane przez mentora/kę) otrzymają Certyfikat Szkoły Demokracji. Poznaj obszary programu TUTAJ.

REKRUTACJA TRWA do 30 września 2021 roku!
UWAGA! W programie obowiązuje limit 120 szkół, zgłoszenia przyjmowane będą według kolejności przez formularz TUTAJ

 

Kogo zapraszamy do udziału?

Do programu zgłosić się mogą zespoły ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zapraszamy po jednym zespole z każdej szkoły, liczącym od 3 do 8 osób - uczniów i uczennic w wieku 12-19 lat działających w samorządzie uczniowskim wraz z nauczycielem/elką (opiekunem/opiekunką zespołu projektowego).

Rekrutacja przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie nauczyciel/elka zgłasza do programu szkołę, w drugim uczniów i uczennice.

Zgłoszenie szkoły i nauczyciela/ki odbywa się poprzez formularz wstępny dostępny TUTAJ!

Udział w programie jest bezpłatny.

 

Jakie wsparcie oferujemy?

1. Inauguracja* (październik 2021)
Szkolenie z warsztatami wprowadzające do programu. UDZIAŁ JEST KONIECZNYM WARUNKIEM, by realizować program.

2. Realizacja wyzwań i mentoring (listopad 2021-maj 2022) 

Każdy zespół:
- otrzyma wsparcie ze strony mentora/ki przez cały czas trwania programu w relacji zadań (diagnozy, planu działania i wybranych wyzwań);
- będzie opisywał swoje działania na platformie programu;
- odbędzie również dwa obowiązkowe spotkania online z mentorem/ką (po 1,5h każde spotkanie).

 

3. Bezpłatne szkolenia liderskie dla uczniów (grudzień 2021-maj 2022)

Każdy uczeń ma wziąć udział w trzech z pięciu proponowanych szkoleń rozwijających umiejętności liderskie z zakresu pracy z grupą, finansowania i realizacji działań w szkole oraz komunikacji . Będą one prowadzone przez doświadczonych trenerów/ki stacjonarnie w różnych miastach lub online.*

4. Spotkanie wspierające (luty-marzec 2022)
Opiekunowie wezmą udział w spotkaniu wspierającym online 2h w trakcie realizacji programu.

5. Konferencja podsumowująca* (czerwiec 2022)
Podsumowanie i warsztaty z doświadczonymi trenerami. 

6. Dodatkowe wsparcie dla zespołów
- Konsultacje z ekspertem CEO – koordynatorem/ką.
- Dostęp do platformy programu umożliwiającej korzystanie z materiałów i publikowanie relacji ze swoich działań.
- Zestaw materiałów merytorycznych pozwalających lepiej poznać obszary, wyzwania, zaplanować własne działania i je zrealizować

*Forma Inauguracji z warsztatami wprowadzającymi, szkoleń liderskich oraz konferencji podsumowującej zostanie dostosowana do możliwości szkół oraz przewidywanej sytuacji epidemiologicznej. W zależności od warunków będzie online, stacjonarna lub hybrydowa Zapewniamy, że Organizator dołoży wszelkich starań, aby forma była bezpieczna, zgodna z zaleceniami sanitarnymi oraz umożliwiała udział i realizację programu.

 

Jakie korzyści z udziału w programie dla szkoły?

 • Uzyskanie certyfikatu „Szkoły Demokracji” (po zrealizowaniu założeń programu), zaświadczającego spełnienie kryteriów i zdobycie tytułu!

 • Każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma także dyplom potwierdzający pomyślne ukończenie programu.

 • Wyróżniające działania szkół zostaną opisane jako dobre praktyki i przedstawione na naszym serwisie  i oraz platformie szkolademokracji.ceo.org.pl oraz w materiałach dodatkowych do programu.

 

Opinie uczestników poprzednich edycji

W szkole nareszcie zaczęło się coś "dziać". Powstały nowe idee, które zresztą zostały realizowane. Szkoła zaczęła działać nie tylko za sprawą nauczycieli i dyrekcji, lecz także uczniów, którzy nareszcie mogą wdrożyć w życie szkoły swoje pomysły.

Po raz pierwszy zaangażowaliśmy wszystkich uczniów w różne działania, pojawiła się również pewna świadomość dotyczącą istnienia Statutu Szkoły i dokumentów dotyczących uczniów, w których są zapisane ich prawa i obowiązki. Po raz pierwszy przeprowadzana była ankieta, która objęła wszystkich uczniów.

 

Nauczycielu i nauczycielko:​

 • zrealizujesz z uczniami ciekawe i angażujące społeczność szkolną działania;

 • sprawdzisz, jak funkcjonuje samorząd uczniowski w twojej szkole  i jak otwarta jest ona na działania młodzieży;

 • dowiesz się, jak rozwijać w uczniach i uczennicach postawę obywatelską, uczyć ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości.

 • poznasz inspirujące przykłady zmian z innych szkół.

 

Uczniu i uczennico:

 • nauczysz się współpracy w grupie oraz skutecznego planowania i realizowania w szkole interesujących działań;

 • rozwiniesz umiejętności liderskie i dowiesz się, jak skutecznie komunikować się z innymi, aby te osoby chciały nas słuchać i współpracować z nami;

 • dzięki udziałowi w szkoleniach liderskich w "Akademii Demokracji" pozyskasz sporo nowych informacji oraz poszerzysz swoją wiedzę;

 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w kilkudniowej Letniej Szkole Demokracji w 2022 roku. To doświadczenie to okazja do zwieńczenia wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie całego programu.

 

Zgłoś się już teraz przez formularz wstępny dostępny TUTAJ!

 
Jakieś pytania?
Napisz do nas:
szkola.demokracji@ceo.org.pl
 
Urszula Borkowska
urszula.borkowska@ceo.org.pl