Zapraszamy do nowego programu - "Pozarządownik szkolny"!

Zapraszamy warszawskie szkoły ponadpodstawowe do naszego nowego programu "Pozarządownik szkolny", dzięki któremu dowiecie się więcej o trzecim sektorze i nawiążecie współpracę z organizacją pozarządową!  

“Pozarządownik szkolny” to program skierowany do warszawskich szkół ponadpodstawowych, w którym wspieramy placówki edukacyjne w nawiązywaniu współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Organizatorami programu są Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program jest finansowany przez miasto stołeczne Warszawę. 

korzyści dla szkół, które wezmą udział:
- nowa wiedza dla uczniów i uczennic - uczniowie dowiedzą się jak funkcjonują organizacje pozarządowe w stolicy,  jaka jest ich specyfika, różnorodność oraz możliwości;
rozwój postaw obywatelskich, pasji i umiejętności - uczniowie wspólnie z wybranymi organizacjami pozarządowymi będą mogli zrealizować swoje własne mini działania;
rozwój dla nauczycieli i nauczycielek - poprzez szkolenie zostaną przygotowani do przekazywania wiedzy o trzecim sektorze w ciekawy sposób oraz otrzymają wsparcie w postaci gotowych narzędzi (gra edukacyjna, scenariusz lekcji);
- nawiązanie współpracy z jednym z NGOsów - wesprzemy szkołę w stworzeniu lokalnego partnerstwa z organizacją pozarządową, której profil działalności odpowiada aktywności szkoły;
- wyróżnienie szkół - każdy nauczyciel biorący udział w programie otrzyma poświadczenie zdobycia nowych kompetencji a szkoła zostanie uhonorowana tabliczka “Pozarządownik szkolny”.
 
oferujemy także różne FORMY WSPARCIA:
- indywidualna opieka mentorska dla każdej szkoły przez cały czas trwania programu;
- pomoc w doborze organizacji do współpracy pod kątem aktywności szkoły;
- pomoc w nawiązaniu współpracy z konkretnym NGOsem;
- szkolenie dla nauczycieli z przeprowadzania rozgrywki i lekcji o roli trzeciego sektora;
- 1 komplet gry edukacyjnej o warszawskich organizacjach pozarządowych;
- wsparcie w utworzeniu planu współpracy szkoły na przyszły rok.
 
KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ I JAK?
Zapraszamy wszystkie szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa I stopnia). Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrekcja lub nauczyciel/nauczycielka (za zgodą dyrekcji).
Projekt będzie trwał do 30.06.2019 r.
ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU POPRZEZ FORMULARZ: 


Więcej informacji o programie: http://bit.ly/Pozarzadownik
Regulamin programu: http://bit.ly/Regulamin_poza