Warsztaty z kandydatami do SU

29 września 2014 r. odbyły się warsztaty dla kandydatów Samorządu Uczniowskiego. Głównym celem spotkania było objaśnienie czym jest Samorząd Uczniowski oraz co mogą i powinni  robić uczniowie jako współgospodarze szkoły.  

Na samym początku spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna "Co to jest Samorząd Uczniowski?" . Jednym z zadań, jakie uczniowie wykonali  to narysowanie dużego balonu - czaszę, kosz i worki z balastem. Każdy uczestnik zadania otrzymał karteczki samoprzylepne, na których zapisywali odpowiedzi na następujące pytania:
1. Co zniechęca cię do przychodzenia do szkoły i uczenia się?
2.Co jest mocną stroną naszej szkoły, co w niej lubisz?
3. Czego potrzeba, aby nasza szkoła była szkołą marzeń?

Następnie zostały przeanalizowane dane zebrane w badaniu metodą "Balon". Na podstawie danych z sondażu balonowego określiliśmy wspólnie ,  co stanowi potencjał naszej szkoły, co młodzież chciałaby zmienić w szkole i co uczniów zniechęca do szkoły. 
Zajęcia trwały 1 godzinę, wszyscy byli zadowoleni i myślę, że chętnie wybraliby się jeszcze raz na takie warsztaty.

Anna Zawada, Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie