Szkoła demokracji w Sejmie

Jakie powinny być standardy działania samorządu uczniowskiego? W jaki sposób kuratoria oraz inne instytucje edukacyjne mogą pomóc ich wdrażanie w polskich szkołach? Na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy seminarium "Szkoła demokracji", które odbyło się 21 października w Sejmie RP.

 

Seminarium zostało zorganizowane przez Koalicję na rzecz samorządów uczniowskich i wzieli w nim udział kuratorzy oświaty, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się edukacją.

Seminarium poświęcone zostało omówieniu propozycji wzmocnienia samorządności uczniowskiej w polskich szkołach. Przedstawiciele Koalicji na rzecz samorządów uczniowskich przedstawili uczestnikom zbiór opracowanych standardów funkcjonowania samorządu uczniowskiego.

 

Czym są standardy funkcjonowania SU?

Wspomniane standardy to zespół kryteriów, które w opinii ekspertów zajmujących się pracą ze szkołami powinny spełniać samorządy uczniowskie w polskich szkołach. Same standardy można pobrać tutaj, niebawem na naszej stronie zostaną opublikowane broszury szerzej opisujące sposoby ich wprowadzania w życie.

 

 

Standardy wypracowane zostały przez członków Koalicji na rzecz samorządów uczniowskich, a ich sformułowanie poprzedziła analiza prawa oświatowego oraz konsultacje z dyrektorami i uczniami polskich szkół.

W trakcie seminarium uczestnicy mieli możliwość nie tylko zapoznania się ze wspomnianymi standardami, ale także wyrażenia swojej opinii na temat poszczególnych obszarów, których one dotyczą, to znaczy: działania SU, wybory przedstawicieli SU, rola opiekuna SU, rola rzecznika praw ucznia, prawa ucznia a SU, włączanie uczniów w proces podejmowania decyzji. Wszyscy zgodzili się, iż zaprezentowane standardy są prostymi krokami do wzmocnienia polskiej samorządności uczniowskiej.

Jedna z dłuższych rozmów wywiązała się, gdy uczestnicy seminarium mieli podzielić się z pozostałymi swymi uwagami i komentarzami dotyczących wyborów SU, jego działań , opiekuna oraz rzecznika praw ucznia. Największe zainteresowanie oraz kreatywność rozbudziła jednak dyskusja mająca na celu określenie kompetencji samorządów uczniowskich, ustalenie w jakich kwestiach powinny mieć one pełną swobodę podejmowania decyzji , a w których to władze szkoły muszą powiedzieć przysłowiowe ostatnie słowo.  Bardzo dokładnie zostały również omówione przeszkody stojące uczniom na drodze do  działania w ich szkołach. Jednym z ważniejszych celów postawionych sobie przez obecnych na seminarium było nawiązanie ściślejszej, niż dotychczas współpracy z rodzicami uczniów , ponieważ to właśnie oni mają największy wpływ na swoje dzieci i mogą wraz z pracownikami placówek edukacyjnych zachęcać je m.in. do brania udziału w wyborach SU.

 

 

Druga część seminarium poświęcona była prezentacji pilotażowego projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Szkoła demokracji”. Uczestnicy dyskutowali na temat roli włączania uczniów w życie szkoły i wspólnie zastanawiali się nad tym, w podejmowanie jakich decyzji warto angażować młodzież. Zgromadzeni zgodzili się, iż wiele spraw dotyczących szkoły powinno być konsultowanych z uczniami, a duża część decyzji może być podejmowana wspólnie.

Wśród decyzji, które uczestnicy seminarium zakwalifikowali jako obszar współdecydowania najczęściej powtarzały się propozycje: wyglądu budynku szkoły oraz terenów zielonych, rodzaju podejmowanych akcji charytatywnych, systemu oceniania czy rodzaju wycieczek szkolnych.

Mamy nadzieję, że dzięki seminarium możliwe będzie nawiązanie wspólpracy pomiędzy instytucjami mającymi na celu poprawę jakości działania polskich samorządów uczniowskich.

Barbara Modzelewska

Karolina Jezierska

Michał Tragarz

zdjęcia: Hubert Wasielewski

 

Działania Koalicji na rzecz samorządów uczniowskich finansowane są ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.