Standardy działania samorządu uczniowskiego

Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich bazując na doświadczeniu pracy ze szkołami oraz dyskusjach prowadzonych między innymi na otwartych seminariach opracowała "Standardy funkcjonowania samorządu uczniowskiego", były one podstawą opracowania czterech publikacji.

Pierwsza publikacja, jest autorstwa wieloletniego nauczyciela, byłego dyrektora Aleksandra Pawlickiego, który zajmuje się szkoleniami dla wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli w projekcie "System ewaluacji oświaty". Autor wyjaśnia w jaki sposób dobrze przeprowadzić ewaluację zewnętrzną, jakich narzędzi użyć oraz na co zwrócić uwagę.

Druga publikacja, autorstwa Macieja Osucha, od wielu lat zajmującego się prawami uczniów, przedstawia rolę dyrektora szkoły w wspieraniu samorządności uczniowskiej.

W trzeciej broszurze wieloletnia nauczycielka i współpracownica Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych Platan Ewa Buchman, wyjaśnia w jaki sposób wypracowane przez Koalicję standardy w swojej pracy może wykorzystać opiekun.

Ostatnią, czwartą publikację kierujemy do uczniów. Pokazujemy w niej jak korzystać z uprawnień SU i jak organizować prace samorządu. 

Mamy nadzieję, że nasze publikacje będą dla Państwa przydatną lekturą, a przedstawione standardy wcielicie Państwo w życie.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami!

Broszury wypracowane zostały w ramach działań Koalicji na rzecz samorządów uczniowskich. Działania Koalicji finansowane są ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.